Prázdninové informace OSAC 10.7.2020

Ahoj potápěči OSAC,

úvodník v levém sloupci je z nového čísla magazínu Svazu českých potápěčů eNemo, který právě vyšel. Pro chvíle odpočinku vám možná přijde vhod zajímavé potápěčské čtení na osmi stranách o potápění doma i ve světě, stačí klinknout SEM

Letní prázdniny a čas dovolených odstartovaly, sice s omezením vlivem šíření covidu. Nicméně přejeme vám všem, abyste si svůj volný čas užili co nejlépe. 

Vzhledem k problémům s pandemií jsme na konci června zorganizovali letos časově posunutou členskou klubovou schůzi netradičním způsobem - korespondenčně. Vyhodnotili jsme rok 2019 a schválili plán na letošní rok. Všichni členové OSAC nad 18, kteří mají hlasovací právo, dostali emailem zprávy o činnosti, hospodaření a kontrole a plán akcí (je také zde na webu OSAC) . Výroční zpráva OSAC 2019 je rovněž ve Sbírce listin Spolkového rejstříku.

Spolu s kolegy věřím, že prožijeme léto s pěkným počasím a hlavně ve zdraví a pohodě.

Těšíme se na setkání u vody na Hracholuskách, Lomečku a na konci srpna na nás čeká Amerika!

 

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec

 

Novinky pro potápěče OSAC, rodiče dětí a přátele 5.6.2020

Ahoj všem členům OSAC, rodičům a přátelům!

Formálně skončilo období nejvíce omezujících opatření koronavirové pandemie. Bohužel limitující hygienické a komplikované provozní podmínky v bazénu SK Radbuza nám zatím neumožňují zahájit pravidelné páteční tréninky. Proto se výbor OSAC spolu trenéry rozhodl pro návrat k bazénovým  tréninkům OSAC až po prázdninách od pátku 4.září 2020. 

Nicméně můžeme všechny potěšit dobrou zprávou:

Akce OSAC AMERIKA 2020 se bude konat! V sobotu 29.8. a neděli 30.8.2020 bude lom Velká Amerika patřit pro potápění pouze našemu klubu OSAC. Seznam účastníků zkompletuji v srpnu emailem.

Příznivou zprávu i pro náš klub OSAC můžeme čekat také z Výcvikového střediska Svazu českých potápěčů Barbora u Teplic, kde v současné době probíhají náročné opravy a rekonstrukce topného solárního systému a úpravy interiéru. Pokud budeme po prázdninách zájem, můžeme si objednat na září víkendový pobyt OSAC. Zájemci napište mi. 

Na závěr dovolte všem popřát klidné a pohodové červnové dny a hlavně pevné zdraví!

Za výbor OSAC  Jarda Hudec

 

Aktuality potápěčů OSAC Plzeň 1.5.2020

Ahoj členové klubu OSAC a všichni naši přátelé,

dnes je sice sváteční den, ale omezující protiepidemická opatření stále nedovolují pořádat společné sportovní akce. Takže i v květnu nebudou naše pravidelné páteční klubové tréninky v bazénu SK Radbuza a bohužel ani se v sobotu 9.5.2020 neuskuteční plánovaná a objednaná akce OSAC v lomu Amerika. Ale jsem domluven o přesunu termínu této naší akce na zatím ještě neupřesněný víkend v letních měsících. Včas budeme informovat. Rovněž náš plánovaný klubový pobyt OSAC ve Výcvikovém středisku SČP Barbora u Teplic v červnu není z hygienických důvodů možný, budu vyjednávat přesun termínu. Na závěr upozornění, že na Lomečku není zatím z hygienických důvodů restaurační provoz a pochopitelně ani možný vstup do Pozorovatelny OSAC SČP (nutná ventilace případné aerosolové infekce vzduchu a dezinfekce povrchů v interiéru, malý prostor pro střídání návštěvníků).  
Nicméně i v této pro všechny nepříznivé době máme povzbudivou zprávu. Po splnění administrativně přísných podmínek se podařilo našemu klubu OSAC získat finanční podporu z ministerského programu pro výcvik mládeže v přípravě bezpečného plavání a potápění v bazénu, který se doufáme obnoví v září spolu se zahájením školního roku.   S tím souvisí i splnění naší zákonné povinnosti evidence členů v Rejstříku sportu ČR. Tento rejstřík byl zřízen v gesci MŠMT ČR mj. pro ověřování stavu členské základny sportovních spolků = klubů, které chtějí „dosáhnout“ na státní dotace, které od roku 2021 budou poskytovány Národní sportovní agenturou (její předseda je Milan Hnilička, bývalý reprezentační hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana).
Pro informaci ještě uvádím seznam členů našeho klubu OSAC tak, jak je aktuální stav zaplacených členských příspěvků 2020:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za výbor přeje všem klidné nervy a pevné zdraví Jarda Hudec, předseda PK OSAC Plzeň

 

Potápěčské velikonoce 13.04.2020

Velikonoční pozdrav vám všem:

 za výbor OSAC posílá Jarda Hudec

 

Potápěčské zprávy OSAC v době pandémie ke dni 2.4.2020

 Ahoj potápěči OSAC, rodiče a přátelé,

všichni jsme denně informováni o vývoji pandemie a snažíme se co nejlépe ochránit před infekcí. Bohužel nikdo neví, kdy se situace vrátí do normálu, ale věříme, že se brzy náš každodenní život zlepší a budeme mít čas a možnost věnovat se i sportu.  

Zatím alespoň pár informací o potápění:

1) Bazénové tréninky potápěčského klubu OSAC jsou zrušeny do odvolání, o znovu zahájení budeme včas informovat.

2) Na webu SČP  www.svazpotapecu.cz jsou velmi důležité informace o opatření a doporučení mezinárodních potápěčských institucí a organizací. Někdo si může myslet, že to jsou všeobecně známé rady a pokyny, ale v tomto případě se určitě vyplatí si tam přečíst například:

COVID-19: Doporučení prevence pro naši potápěčskou komunitu

nebo

Prohlášení Evropská hyperbarická společnosti EUBS vzhledem k pandemii COVID-19

nebo

Text nadace DAN zaměřený na potápěče v období pandemie COVID- 19

3) Velmi inspirativní pro nás sportovce prakticky „izolované“ doma je na webu aktivita Národní sportovní agentury (NSA). Spustila na svých stránkách www.agenturasport.cz  soubor videí a metodických výstupů jednotlivých sportů a sportovních svazů. Každý zde najde inspiraci, jak si zasportovat i doma, nebo venku. Pokud někdo z vás umí natočit video na téma Sportovní příprava a trénink potápěče sólo doma (nyní v době pandemie), tak jej pošlete do NSA a na SČP. A nebo se mi ozvěte a natočíme to

 

4) Možná vás bude zajímat, co dělají trenéři potápění našeho klubu OSAC, když se v pátek nemůžeme potkávat. Tak jako příklad posílám foto jaké jsme si vyrobili potápěčské roušky

 

 5) A na závěr: K 31.3.2020 je nás v klubu OSAC zatím celkem 102 členů se zaplacenými členskými příspěvky 2020. Průkazky vydáme všem, jakmile bude zprovozněn bazén.

Za výbor OSAC přeje všem klidné nervy a pevné zdraví

předseda Jarda Hudec

PS

V případě dotazů apod. mne, prosím, kdykoliv kontaktujte na mobilu 774414100 nebo emailem  hudec@osac.cz

 

Oznámení zrušení bazénových tréninků OSAC v pátek 13.3.2020, 20.3.2020 a 27.3.2020.

Ahoj potápěči OSAC a rodiče dětí,

v souladu s Opatřením vlády České republiky v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ČR dne 10.03.2020 k vývoji epidemie koronavirové infekce oznamujeme zrušení bazénových tréninků v pátek 13.3.2020 a 20.3.2020.  Konat se také nebude v pátek 27.3.2020, protože tento termín nám byl zrušen již dříve ze strany SK Radbuza.
Samozřejmě, že o změnách uvedeného opatření vás budeme včas informovat. Věříme, že brzy budeme mít pro vás lepší zprávy.
Děkujeme za pochopení a prosím informujte rovněž další naše členy klubu a rodiče, kteří nemají a nebo nečtou aktuální webové a emailové zprávy.
V případě potřeby mne či další členy výboru, prosím,  kdykoliv kontaktujte.
 
Za výbor OSAC zdraví
Ing. Jaroslav Hudec, předseda
 

Nové průkazy OSAC 2020, finanční výhoda rodičů dětí ve výcviku a seznam členů k 20.2.2020

Ahoj členové OSAC, k 20.2.2020 má zaplaceno členské příspěvky 2020 zatím 73 členů (viz jmenný seznam níže).

Výborná zpráva pro rodiče dětí v našem klubu: Pro rodiče, které letos zaplatí za dítě příspěvek klubu na rok 2020 tj. 500 Kč na výcvik plavání a přípravy potápění vydáme potvrzení o zaplacení, které jim jejich Zdravotní pojišťovna po předložení může proplatit. Většina zdravotních pojišťoven finančně podporuje pro děti výcvik plavání!  A tedy děti mohou mít výcvik v bazénu zdarma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové průkazy OSAC pro rok 2020 budeme vydávat v pátek 28.2.2020 od 18:30 u vrátnice bazénu SK Radbuza všem, kteří budou zaplacen příspěvek 2020 na účtu OSAC. Průkazy pro doprovod dětí jsou zdarma, jen registrace jména.

Za výbor zdraví Jarda Hudec, předseda

 

 

Zprávy pro členy OSAC a rodiče 5.2.2020

Výbor našeho potápěčského klubu OSAC připravil pro rok 2020 řadu zajímavých akcí, které jsou v Plánu činnosti OSAC 2020:

Například oblíbená každoroční potápěčská návštěva známého a atraktivního lomu Amerika bude letos o víkendu 9. a 10.května 2020. V červnu 19. až 21.6.2020 pořádáme opět klubový pobyt ve Výcvikovém středisku Svazu českých potápěčů Barbora u Teplic.

Rovněž již na jaře nás čekají pěkné ponory  při příležitosti narozenin a výročí zanoření kesonu na Lomečku a další akce. Pro potápěčskou mládež klubu OSAC pravidelně trénující v bazénu bude opět velmi pěknou akcí účast na trojutkání potápěčských klubů v Hořovicích 25.4.2020 v ploutvovém plavání a potápění a další akce.

Všem je třeba připomenout, že platnost členských průkazů OSAC 2019 je pouze do konce února 2020. Proto je nutné zaplatit členské příspěvky OSAC na rok 2020 do 29.2.2020. Nové členské průkazy OSAC budeme vydávat koncem února, od 1.3.2020 bez nového průkazu nebude možný vstup na bazén a účast na akcích klubu.

 

Příspěvky člena klubu OSAC celkem na rok 2020:

Výdělečně činný člen klubu:     1000 Kč

Nevýdělečně činný člen klubu 600 Kč

Děti do 15ti let:                             500 Kč

 

 

 

Člen klubu OSAC je povinen zaslat platbu na účet klubu OSAC u České spořitelny, a.s., č. účtu: 2384533349/0800 s var. symbolem = rodné číslo (všech deset číslic bez lomítka)

 

Celkově členský příspěvek (svazový a klubový) členů potápěčského klubu OSAC Plzeň pro rok 2020 postačuje pouze na menší část nutných nákladů klubu OSAC (např. nájemné bazénu, potápěčské vybavení, trenéři, plnění vzduchu, apod.). Rozhodující část nákladů kryje klub z přísně podmíněných (bohužel nedostatečných) dotací především na sportování mládeže od Ministerstva ŠMT ČR, ČOV a Svazu českých potápěčů!

 

Přesto v klubu OSAC platí děti do 15ti let členské příspěvky na rok 2020 jen 500 Kč, což je mnohem méně než v jiných klubech v ČR!  

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda klubu

 

Silvestrovský ponor potápěčů OSAC v neděli 29.12.2019

Perfektní neděli 29.12.2019 na Lomečku prožila parta potápěčů OSAC Plzeň se svým doprovodem  na (před) Silvestrovském ponoru:

1) Výborné podmínky: Jasno a sluníčko+dobrá viditelnost+relativně teplo a bezvětří

2) Skvělá nálada: Dobroty (sladké i slané) přivezly kamarádky + oběd steak s hranolky + šumivý přípitek

Po přípitku a vyfocení pod vlajkou OSAC jsme si navzájem popřáli zdraví a štěstí v roce 2020.

Díky všem, kteří letos svou účastí na akcích OSAC přispěli k pěkné náladě a hezkým zážitkům, které si všichni můžeme připomenout ve Fotogalerii.

(Co nejdříve doplním fotky z prosincových akcí ). Zdravím Jarda Hudec

První bazénový trénink PK OSAC v roce 2020 bude již v pátek 3.1.2020 od 19:00

Zdravím potápěče členy OSAC, kluky a děvčata a rodiče!
 
Náš první bazénový trénink OSAC v roce 2020 se koná již tento v pátek 3. ledna 2020 v obvyklém čase od 19:00 do 20:30.
Za výbor PK OSAC Plzeň přeji ještě jednou všem členům OSAC, rodičům a přátelům hodně zdraví a úspěchů v roce 2020!
Jarda Hudec