Kurzy potápění | Příspěvky | Výhody členství v klubu OSAC | Kvalifikační stupně SPČR a CMAS

Pro zájemce o potápění

Máte-li zájem dozvědět se víc o potápění, zkusit si zanořit se pod hladinu, naučit se potápět a hlavně aktivně se účastnit akcí našeho klubu OSAC a stát se jeho členem, stačí napsat email, zatelefonovat a nebo nejlépe rovnou osobně přijít za námi. Najdete nás každý pátek (mimo prázdninové měsíce červenec a srpen) na pravidelných trénincích v bazénu SK Radbuza, Kozinova ul., kousek od Chodského náměstí, které se konají vždy od 19.00 hod. Přijďte se podívat a vyzkoušet si potápění! Není třeba se hned stát členy klubu a nemusíte se ostýchat. Všichni jsme jednou začínali…

Nejprve si za doprovodu našeho zkušeného potápěče – trenéra můžete vyzkoušet v bazénu potápění s potápěčskou výstrojí. Uspořádáme vám tzv. "okénko pod vodu". V bazénu vám vše vysvětlíme a ukážeme, pomůžeme vám nastrojit si potápěčskou soupravu a spolu s naším trenérem se pomalu zanoříte. Po celou dobu ponoru v bazénu vás náš trenér bude doprovázet, vše ukazovat a pomáhat vám. Za celé toto "potápěčské okénko" zaplatíte 600 Kč, které vám v případě, že se stanete členem OSAC a přihlásíte se do kutzu potápění CMAS P1*, z ceny kurzu odečteme!    

Všem zájemcům o potápění s dýchacím přístrojem nabízíme možnost získat mezinárodně platnou potápěčskou kvalifikaci POTÁPĚČ S JEDNOU (P*), DVĚMA HVĚZDAMI (P**) ve výcvikovém systému CMAS. V souladu se Stanovami potápěčského klubu OSAC Plzeň je platným členem klubu každý, kdo vyplní přihlášku za člena klubu, zaplatí členský svazový a klubový příspěvek na daný kalendářní rok a zaváže se dodržovat zásady bezpečného potápění.

Potápěčský klub OSAC Plzeň, p.s.    IČ: 70956197, registrovaný u Svazu českých potápěčů , ev.č. C 124, (OSAC znamená Optimist Sub Aqua Club), organizuje kurzy potápění v souladu se směrnicemi SČP a předpisy CMAS pro pro zájemce o potápění. Každý zájemce o potápění a absolvování potápěčského kurzu se musí přihlásit za člena potápěčského klubu OSAC Plzeň.

Jedná se o tyto kurzy potápění:

 • Úvod do potápění
 • Dětské potápění
 • Potápěč Junior SPČR
 • Potápěč s doprovodem
 • CMAS P*
 • CMAS P**
 • CMAS P ***
 • Nitrox I
 • Nitrox II
 • Trimix I
 • Trimix II
 • Potápění pod ledem
 • Poskytovatel O2

 

Pro zájemce o potápění – členy potápěčského klubu OSAC kurzy provádí a komplexně zajišťuje za PKH kvalifikovaný instruktor Martin Aišman, člen Svazu českých potápěčů, Instruktor potápění CMAS I** ( včetně dalších kvalifikací).

Frekventanty kurzů jsou členové klubu OSAC, kteří se přihlásí do kurzů potápění a jsou potvrzeni a nahlášeni klubem OSAC. Za dodržování obsahu náplně a průběhu kurzu a provádění zkoušek v souladu se směrnicemi a předpisy CMAS zodpovídá instruktor. Za správnost údajů nahlášení členů klubu OSAC ke kurzům zodpovídá klub OSAC. Zájemce o kurz potápění – člen klubu OSAC – zaplatí klubu OSAC kurzovné ve výši dle ceníku pro členy OSAC před zahájením kurzu.

Cena kurzu zahrnuje vše v souladu s rozpisem kurzu dle směrnic SČP a předpisů CMAS dle specifikace uvedené v popisu příslušného typu kurzu. Po absolvování závěrečných zkoušek kurzu (pokud jsou pro daný typ kurzu) obdrží frekventant příslušné potvrzení o získané kvalifikaci a následně po vyřízení na Svazu českých potápěčů i mezinárodní kartu CMAS příslušného kvalifikačního stupně.

OSAC poskytuje k výcviku členům OSAC bazén zdarma

Ceník kurzů CMAS na rok 2023:
(….bude doplněno….)

 

 

 

 

 

 

Potápěč Junior SPČR

Minimální věk 12 let.
Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě s držitelem kvalifikace nejméně Potápěč CMAS P** do malých hloubek ( tímto potápěčem musí zároveň být zákonný zástupce doprovázeného, nebo jím pověřená osoba). Po absolvování celkem 10 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě a dovršení věku 14 let se přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň CMAS P*.

Cena kurzu Potápěč Junior zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 12 hodin
 • praktické lekce minimálně 5 ponorů ve volné vodě
 • zapůjčení kompletní potápěčské výstroje
 • plnění potápěčských lahví (pouze v ČR)
 • průkaz potápěče včetně deníku ponorů
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu
 • dekompresní tabulky

 

Potápěč s doprovodem

Minimální věk 12 let.
Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče do hloubky maximálně 12 m.

Cena kurzu Potápěč s doprovodem zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 8 hodin
 • praktické lekce minimálně 2 ponory ve volné vodě
 • zapůjčení kompletní potápěčské výstroje
 • plnění potápěčských lahví (pouze v ČR)
 • průkaz potápěče včetně deníku ponorů
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu

 

Potápěč CMAS P*

Minimální věk 14 let.
Samostatný potápěč oprávněný potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* a/nebo Potápěče CMAS P** do hloubek maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m. Účastnit se vybraných specializačních kurzů (např. noční potápění).

Cena kurzu CMAS P* zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 15 hodin
 • praktické lekce minimálně 5 ponorů ve volné vodě
 • zapůjčení kompletní potápěčské výstroje
 • plnění potápěčských lahví (pouze v ČR)
 • průkaz potápěče včetně deníku ponorů
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu
 • dekompresní tabulky

 

Potápěč CMAS P**

Minimální věk 15 let.
Plně vycvičený potápěč. Oprávněný potápět se ve volné vodě s držitelem nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**). Při potápění ve volné vodě doprovázet držitele kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubek maximálně 20 m. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek. Zastávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího potápěče. Účastnit se vybraných specializačních kurzů (potápění pod ledem, Nitrox a další).
Cena kurzu CMAS P** zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 15 hodin
 • praktické lekce minimálně 4 ponory ve volné vodě
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu
 • dekompresní tabulky včetně manuálu

 

Potápěč CMAS P***

Minimální věk 18 let.
Vedoucí potápěč oprávněný doprovázet při potápění ve volné vodě potápěče všech kvalifikačních stupňů. Doprovázet Potápěče s doprovodem do hloubky maximálně 12 m. Doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubek větších než 20 m. Vykonávat funkci vedoucího potápěče. Pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Účastnit se vybraných specializačních kurzů (Trimix).
Cena kurzu CMAS P*** zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 25 hodin
 • praktické lekce minimálně 4 ponory ve volné vodě
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu
 • dekompresní tabulky včetně manuálu

 

CMAS Basic Nitrox Diver

Úspěšný absolvent výcviku má právo používat nitroxovou směs s podílem kyslíku do 40 %.
Předpoklady k přijetí do výcviku

 • Minimální věk účastníka výcviku: 16 let
 • Výcvikový stupeň: P** CMAS ( nebo rovnocenný).
 • Minimální počet ponorů: 25 (z toho alespoň 4 v průběhu 8 měsíců před výcvikem), 10 ponorů do hloubek 30 m a více.
 • Lékařské vysvědčení k potápění ne starší jednoho roku.
 • Minimální doba trvání výcviku: 2 dny
 • Minimální počet ponorů: 2

Cena kurzu CMAS Basic Nitrox Diver zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 8 hodin
 • praktické lekce minimálně 2 ponory s nitroxem ve volné vodě
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu

 

CMAS Advanced Nitrox Diver

Úspěšný absolvent výcviku má právo používat nitroxovou směs i čistý kyslík pro účely dekomprese.
Předpoklady k přijetí do výcviku:

 • Minimální věk účastníka výcviku: 16 let
 • Výcvikový stupeň: P** CMAS s kvalifikací CMAS Basic Nitrox Diver ( nebo rovnocennou).
 • Minimální počet ponorů: 50 (z toho alespoň 5 s nitroxem).
 • Lékařské vysvědčení k potápění ne starší jednoho roku.
 • Minimální doba trvání výcviku: 2 dny
 • Minimální počet ponorů: 3. Při jednom z nich je nutno použít na dekompresi čistého kyslíku.

Cena kurzu CMAS Advanced Nitrox Diver zahrnuje:

 • teoretické lekce cca 12 hodin
 • praktické lekce minimálně 3 ponory s nitroxem ve volné vodě a při použití jedné boční lahve jako dekompresní směsí
 • mezinárodní plastikovou kvalifikační kartu

 

CMAS Normoxic Trimix Diver

Podmínky účasti:

 • Platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění
 • Požadovaná kvalifikace
 • CMAS P***
 • CMAS Advanced Nitrox Diver
 • 150 zapsaných ponorů
 • Minimální věk 18 let
 • Oprávnění potápět se s Normoxicku směsí MOD 60 m maximální PO2 1,4 baru
 • Užívat dekompresní směsi Nitrox a čistý kyslík maximální PO2 1,6 baru END 40 m
 • Teorie: cca 10 hodin

Praxe:

 • 6 ponorů celkový čas 300 min
 • 2 ponory MOD 20 m Air / Nitrox
 • 2 ponory MOD 40 m Nitrox/O2
 • 2 ponory MOD 60 m Trimix 21/35, 18,45

CENA kurzu CMAS Normoxic Trimix Diver zahrnuje:

 • Teoretické a praktické lekce
 • Mezinárodní plastiková kvalifikační karta

 

CMAS Advanced Trimix Diver

Podmínky účasti:

 • Platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění
 • Požadovaná kvalifikace
 • CMAS P***
 • CMAS Advanced Nitrox Diver
 • CMAS Normoxic Trimix Diver
 • 20 ponorů s Normoxickým Trimixem
 • z toho v posledním měsíci před kurzem dva uvedené ponory
 • Oprávnění potápět se s Hypoxickou směsí MOD 100 m maximální PO2 1,4 baru
 • Užívat dekompresní směsi Nitrox a čistý kyslík maximální PO2 1,6 baru
 • Teorie: cca 10 hodin

Praxe:

 • 4 ponory celkový čas 300 min
 • 1 ponor MOD 20 m Air / Nitrox
 • 2 ponor Normoxický Trimix MOD 50 m Nitrox/O2
 • 3,4 ponory MOD 90 (85) m s hypoxickou směsí max PO2 1,4 baru, END 30 m, deco max PO2 1,6 baru

CENA kurzu CMAS Advanced Trimix Diver zahrnuje:

 • Teoretické a praktické lekce
 • Mezinárodní plastiková kvalifikační karta

 

Potápěč pod ledem

Obsah:

 • Teorie: cca 6 hodin
 • Bezpečnostní směrnice týkající se potápění pod ledem
 • Fyzika a potápění pod ledem
 • Psychologické zvláštnosti potápění pod ledem (stres, zvládnutí stresu)
 • Fyziologické zvláštnosti potápění pod ledem (hypotermie, spotřeba vzduchu)
 • Výstroj pro potápění pod ledem (zamrzání automatik, konfigurace)
 • Metodika potápění pod ledem (plánování, technická příprava, potápění)
 • Bezpečnost potápění pod ledem
 • První pomoc

Praktická část:

 • 2 ponory ve volné vodě (volná hladina) práce z vodící šňůrou, řešení krizových situací
 • 2 ponory pod ledem (termín se upřesní až zamrzne)

Další důvody znalosti problematiky potápění pod ledem:
 

 • Zvýšení bezpečnosti rekreačního potápění. Podobné okolnosti i důsledky mohou nastat i v létě ve velmi studené vodě na dně hlubokých jezer. Podobnou metodiku, kdy se nelze okamžitě vynořit na hladinu, používá vrakové potápění, jeskynní potápění a vlastně i potápěč při dekompresi.

Tato kvalifikace, získaná absolvováním specializačního kurzu Potápění pod ledem, je národní kvalifikací a její udělení se sestává

 • z vystavení příslušné kvalifikační karty
 • z potvrzení o udělení kvalifikace Potápěč pod ledem do potápěčského průkazu.

Podmínky účasti:

 • Požadovaná kvalifikace P** CMAS
 • Platná lékařská prohlídka k potápění ne starší jednoho roku
 • Výstroj: 2 x plicní automatika první i druhý stupeň, vysokotlaký manometr, alespoň “dvouventilová“ láhev min. 15l, lépe dvě nezávislé lahve minimálně 2 x 7l nebo dvě láhve s propojením., osobní bubínek, kompas, nůž.

Potápěč s jednou hvězdou (P*)

 

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu zkušeného potápěče.

Vstupní požadavky: Minimální věk 12 let, uplavat na hladině libovolným stylem 200 m, předložení platného lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění. Za platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění je třeba považovat lékařský posudek (ve smyslu odst. 1. § 77 zákona č.20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění), který má tyto tři náležitosti: není starší než 1 rok, je vystaven lékařem kvalifikovaným v oboru všeobecné lékařství nebo interní lékařství, je v něm jednoznačně deklarováno, že posuzovaný je zdravotně způsobilý k potápění.

Potápěč se dvěmi hvězdami (P**)

Potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů do hloubek přes 10 m spolu s potápěčem o nejméně stejné kvalifikaci (P**).

Vstupní požadavky: Minimální věk 15 let, uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně P*, od získání kvalifikačního stupně P* musí uchazeč uskutečnit nejméně 15 dalších ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek, předložení platného lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění.

Potápěč se třemi hvězdami (P***)

Plně vycvičený, zkušený a odpovědný potápěč schopný vést při potápění ve volné vodě jiné držitele všech potápěčských kvalifikačních stupňů.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně P**, od získání kvalifikačního stupně P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 40 dalších ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě, z toho nejméně 20 do hloubek přes 20m, předložení platného lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění.

Co budete potřebovat chcete-li se přihlásit do kursu P*?

Budete potřebovat pouze vlastní ABC vybavení (plavky, ploutve, šnorchl, brýle).

Jak se přihlásit do kurzu P*?

Na e-mailovou adresu hudec[zavináč]osac.cz a simunek[zavináč]osac.cz pošlete vaši e-mailovou adresu s předmětem zprávy: MÁM ZÁJEM O KURS POTÁPĚNÍ nebo přijďte na plavecký bazén SK Radbuza, Kozinova 3 v Plzni, v pátek mezi 19:00-20:30 hodinou.

Příspěvky

Pro rok 2023 platí (v Kč):

 

Příspěvky člena klubu OSAC celkem na rok 2023:

Členský příspěvek na 1. období tj. 1.1.-30.4.2023: Zaplatit do 31.1.2023 

 = ČLENSTVÍ na CELÝ ROK 2023 + BAZÉN OD 1.1. DO 30.4.2023

Výdělečně činní = 1000 Kč    Nevýdělečně činní = 700 Kč Děti do 15 let = 600 Kč

 

Členský příspěvek na 2. období tj. 1.5.-31.8.2023: Zaplatit do 30.4.2023  

= BAZÉN OD 1.5. DO 31.8.2023

Výdělečně činní = 1000 Kč    Nevýdělečně činní = 700 Kč Děti do 15 let = 600 Kč

 

Členský příspěvek na 3. období tj. 1.9.-31.12.2023: Zaplatit do 31.8.2023

= BAZÉN OD 1.9. DO 31.21.2023

Výdělečně činní = 1000 Kč    Nevýdělečně činní = 700 Kč Děti do 15 let = 600 Kč

 

Příspěvek je nutné zaplatit na účet klubu osac  č. 2384533349/0800 (v.s. rodné číslo) nejpozději do 31.1.2023

 

Nové členské průkazy OSAC 2023 budeme vydávat v lednu ihned po zaplacení členského příspěvku 2023, platnost průkazů 2022 skončí 31.1.2023.

Od 1.2.2023 bude vstup na bazén možný pouze s novým průkazem OSAC 2023.

 

 

Způsob platby příspěvků členů OSAC
Člen klubu OSAC je povinen zaslat platbu na účet klubu OSAC u České spořitelny, a.s., č.účtu: 2384533349/0800 s var.symbolem = rodné číslo (všech deset číslic bez lomítka např. 8911174321 ) a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. Platba v hotovosti je možná pouze v mimořádném případě po domluvě s předsedou klubu.

Po zaplacení členského příspěvku obdrží člen klubu Členský průkaz OSAC na rok 2023, který jej opravňuje ke vstupu do bazénu na akci OSAC.

Pro příbuzného (rodič nebo zákonný zástupce) dětí, které jsou členy klubu, je k dispozici Průkaz pro doprovod OSAC na rok 2022, který jej opravňuje ke vstupu k bazénu na akci OSAC, ale neopravňuje k plavání v bazénu. Tzn. doprovod se může posadit na lavičky u bazénu a pozorovat trénink dětí.

Celkově členský příspěvek (svazový a klubový) členů potápěčského klubu OSAC Plzeň pro rok 2023 postačuje pouze na menší část nutných nákladů klubu OSAC (např. nájemné bazénu, potápěčské vybavení, plnění vzduchu, apod.). Rozhodující část nákladů kryje klub z přísně podmíněných dotací především na sportování mládeže a Svazu českých potápěčů! 

Přesto v klubu OSAC platí děti do 15ti let členské příspěvky na rok 2023 mnohem nižší než v jiných klubech v ČR!

A navíc každý člen OSAC (dospělý i dítě ) k členskému průkazu OSAC 2023 obdrží Potvrzení o pravidelném plavání pro Zdravotní pojišťovnu, která poskytuje příspěvek obvykle 500 a více Kč!

Potápěčské okénko v bazénu OSAC

Pro zájemce o potápění poskytujeme jednorázovou možnost vyzkoušet si potápění s potápěčským přístrojem v bazénu za odborného doprovodu zkušeného potápěčského trenéra PK OSAC. Zájemce se předem objedná emailem na adrese info(zavináč)osac.cz a po potvrzení dohodnutého termínu přijde na bazén, kde pro něj bude mít trenér OSAC potřebné vybavení připraveno, vše mu vysvětlí a celou dobu jej bude doprovázet. Zájemce musí být plavec v dobrém zdravotním stavu, ve věku min 8 let (u nezletilého nutný souhlas rodiče). Za potápěčské okénko se platí příspěvek pro klub OSAC za odborný dozor v bazénu, který činí 600,- Kč. Tento příspěvek zaplatí zájemce na místě hotově předem trenérovi nebo členu výboru proti dokladu o příjmu. Pokud se zájemce stane členem OSAC a přihlásí se do kurzu P1, příspěvek za potápěčské okénko neplatí. Dle domluvy je možné pořídit z "potápěčského okénka" pro zájemce podvodní foto a video.

Výhody členství v klubu OSAC

Členové klubu OSAC platí nejnižší klubové příspěvky v porovnání s jinými podobnými potápěčskými kluby v České republice.

Plnoletý člen klubu má právo pro jeho 1 (jednoho!) rodinného příslušníka (manžel, manželka, dítě, partner, partnerka…) jedenkrát za pololetí na volný přístup zdarma na bazénový trénink . PODMÍNKA: Jméno rodinného příslušníka je povinen člen klubu před 19:00 u vrátnice předem oznámit předsedovi nebo pověřenému členu výboru OSAC, který si jméno rodinného příslušníka zapíše a vydá mu jednorázovou průkazku OSAC na vstup do bazénu, na kterou dostane zámek od šatny.

Plnoletý člen klubu je oprávněn pozvat si na trénink hosta, (ale který musí zaplatit příspěvek za dozor) . PODMÍNKA: Před 19:00 tj.před vstupem do bazénu oznámí předsedovi nebo jinému členu výboru, že má sebou hosta.  Hostem se rozumí člověk, který je buď další (tzn. druhý) rodinný příslušník člena klubu nebo jeho známý. Každý tento host, za kterého nese člen klubu odpovědnost (!), musí zaplatit předsedovi nebo pověřenému členu výboru OSAC tzv. příspěvek na dozor do bazénu ve výši 50,-Kč. Host, který má sebou potápěčské vybavení (tlakovou lahev a dých.automatiku) tzn. jen osoba s potápěčskou kvalifikací, zaplatí předsedovi nebo pověřenému členu výboru tzv. příspěvek na dozor do bazénu ve výši 100,- Kč. Jako host se může potápět s přístrojem v bazénu jen osoba s potápěčskou kvalifikací.

Všichni účastníci na bazénu musí dodržovat bezpečnostní a provozní předpisy SK Radbuza a pro pobyt v bazénu režim rozdělených plaveckých drah:

Členové klubu mají slevu na plnění lahví a na zakoupení potápěčského vybavení v potápěčské prodejně PRODIVE (viz info v rubrice Servis a prodejna PRODIVE) v Plzni. Na slevu není právní nárok, je poskytována dle rozhodnutí vedoucí prodejny po předložení členské klubové legitimace OSAC Plzeň.

Členové klubu mají možnost využívání klubové půjčovny potápěčského vybavení.

Členové klubu mají za výhodnou cenu ubytování při klubové akci na výcvikové potápěčské základně SČP Barbora u Teplic. 

Členové klubu mají možnost nákupu s více než 50%ní slevou klubové potápěčské výstroje (trička, polokošile, mikiny, čepice, ručníky, tašky).

Členové klubu – mládež do 15ti let – se mohou účastnit na pravidelných bazénových trénincích skupiny malých potápěčů vedených trenéry/cvičiteli, se kterými se učí plavat s ploutvemi, maskou a šnorchlem a připravují se na kurzy výcviku přístrojového potápění. Klub OSAC těmto svým členům – malým potápěčům – poskytuje zdarma potápěčské vybavení.

Členům klubu OSAC Plzeň umožňujeme získání mezinárodně platné potápěčské licence ve výcvikovém systému CMAS. Jejich získání se řídí platnými směrnicemi Svazu potápěčů ČR (SPČR) a souvisejícími předpisy.

Potápěčský klub OSAC Plzeň spolupracuje s instruktorem potápění SPČR Martinem Aišmanem I**, který je oprávněn provádět výcvik a zkoušky potápěčů ve výcvikovém systému CMAS.

Potápěčský výcvik se skládá z teoretické přípravy, bazénového výcviku a cvičných ponorů na volné vodě. Zakončen je závěrečnými zkouškami a vydáním mezinárodně platné potápěčské licence příslušného kvalifikačního stupně.