Potápěčský inventář OSAC a zásady použití:

PK OSAC má ve vlastnictví soupravy potápěčské výstroje včetně tlakových lahví.
Potápěčské tlakové lahve OSAC o objemu 5(pět) litrů a 3(tři) litry jsou určeny POUZE pro použití v BAZÉNU: při výcviku mládeže, ukázkách potápění vedených zkušenými potápěči OSAC např. tzv. „okénko“, apod.
Potápěčské tlakové lahve OSAC o objemu 10 (deset) litrů a větší (12 nebo 15 litrů) mohou být zapůjčeny POUZE členům OSAC starším 18ti let, s platnou potápěčskou kvalifikací CMAS SČP tj. minimálně Potápěč P1*. Výpůjčka MUSÍ být dokladována Zápůjčním dokladem s uvedením všech řádných údajů (identity osob, datum, stav,…) a s dokladem o zaplacení půjčovného dle tohoto předpisu OSAC.
 

Ceník:

Lahev 12 nebo 15l 55 Kč
Lahev 10l 35 Kč
Automatika (1.-2.stupeň)+tlakoměr   55 Kč
Kompenzátor vztlaku (jacket) 50 Kč
   

 

Cena půjčovného (je uvedena za 1 den a je splatná předem) je účtována jako příspěvek pro klub.