Prázdninové aktuality OSAC 28.08.2012

Do konce prázdnin zbývá pár dní a pro potápěče našeho klubu OSAC a jejich kamarády a přátele přinášíme aktuální informace, zprávy a novinky:

    Stav vody na nejbližších potápěčských lokalitách není dobrý: Na Hracholuskách je od Butova až za Radost barva vody hrachově zelená a viditelnost bídná – viz foto. U lyžařů je v deseti metrech cca 1,5m.V Okrouhlém Hradišti je to trochu lepší, v pěti metrech asi 2-3m na dně v 11 metrech kolem 2 m. A na Lomečku je to odpovídající každoročnímu srpnovému zkalení, tzn. dole tak 2 m. Údaje jsou samozřejmě subjektivní povahy, nicméně za lepší viditelností je třeba v těchto dnech vyrazit nejlépe do zahraničí.

      Například „last minute“ pozvání do Rakouska na Gosausee posílá Tomáš Bárta – viz Debata nebo do Chorvatska na konec září zve na výjezd Jirka Wendy Matějka – viz Plán akcí. A v neposlední řadě avizuje svá pozvání na aktuální potápěčské akce náš instruktor Martin Aišman – viz jeho web.

  S počátkem nového školního roku též zahajujeme naše pravidelné potápěčské bazénové tréninky v bazénu SK Radbuza v Kozinově ulici v Plzni- tradičně každý pátek od 19:00 do 20:30. Letos vychází 1.trénink na pátek 7.září 2012. Připomínáme: nezapomeňte si sebou vzít průkazku OSAC 2012 a pokud budete potřebovat něco od výboru, či si přivedete hosty apod. tak k dispozici bude Jarda Šimůnek, možná Láďa Trávníček či jiný člen výboru ( Jarda Hudec bude v Krkonoších).

S bazénem souvisí dvě důležité informace:

Smluvní/ekonomické/finanční zajištění = zejména krytí nákladů na nájem bazénu činí na období do června 2013 cca devadesát tisíc korun. Je silně potěšitelné sdělit všem našim členům, že máme již podepsanou nájemní Smlouvu s SK Radbuza na celé uvedené období a zejména, že jsme se jako klub přihlásili k výzvě Svazu českých potápěčů a podali žádost o příspěvek na úhradu našich nákladů. Je zaručeno, že tato finanční výpomoc/příspěvek SČP též našemu klubu významně pomůže řešit náročné klubové hospodaření, aniž bychom museli zvyšovat členské příspěvky!

Obrátil se na náš klub OSAC Libor Tomšík, který se do Plzně přistěhoval z Vratislavi, kde byl aktivní členem klubu podvodního hokeje. Libor přišel s iniciativou/dotazem, zda bychom měli zájem provozovat v klubu podvodní hokej. V rámci Svazu českých potápěčů nejde o nic neobvyklého, existují kluby, které při převažující aktivitě klasického přístrojového potápění si zpestřují například bazénový výcvik o podvodní ragby či podvodní hokej a některé kluby pořádají i regulérní soutěže a utkání. Nicméně v našem klubu OSAC jsme sice párkrát díky Jirkovi Fruehaufovi (podvodní koše…) hráli podvodní ragby, ale o podvodním hokeji toho moc asi nevíme. Proto jsme Libora pozvali na bazén, aby přišel a s námi si o tom popovídal a členové si sami řekli, zda by o to byl zájem. Jen stručně: Podvodní hokej je kolektivní hra, ve které soupeří dvě družstva složená z 10 hráčů - šest v poli + čtyři náhradníci (střídá se v průběhu hry). Snahou každého družstva je dosažení co nejvyššího počtu bodů (dopravení puku do soupeřovy branky).  Každý hráč je vybaven základní potápěčskou výstrojí (ploutvemi, maskou a dýchací trubicí), hokejkou a rukavicí. Hraje se olověným pukem o hmotnosti 1.2-1.5 kg potaženém pryží, aby puk lépe klouzal po dně. Hrací plocha je 20-25 metrů dlouhá a 12-15 metrů široká. Šířka branek, umístěných na středu protilehlých konců, je 3 metry. Hraje se v hloubce min. 2 metrů (hráči by neměli stačit). Hrací doba je 2x 15 minut s tří minutovou přestávkou. Hru kontrolují tři rozhodčí (hlavní na boku bazénu, 2 vedlejší ve vodě) a časoměřič/zapisovatel Mezi nejvyšší soutěže patří mistrovství světa (konané od roku 1980) a mistrovství Evropy (od roku 1985). Za Českou republiku startoval např. tým z klubu Serrasalmus Č. Budějovice.

Zpět ke klasice: Naším „potápěčským domovem“ je Polygon SČP na Lomečku. A novinky z Lomečku jsou velmi zajímavé. Jednak pod vodou přibyly další artefakty (strom a socha)

a jednak je připravováno 

první výjezdní zasedání Prezidia SČP na Lomečku – začátkem října. Pro náš klub je to i připomenutí, že tak jako dosud musíme provést pravidelnou podvodní prohlídku a údržbu celého podvodního polygonu a zejména vyčistit povrch a případně i vnitřek kesonu OSAC Atlantic a povrch Pozorovatelny. Rovněž překontrolovat vodící lana, stav průlezky atd.  Termíny pracovních ponorů OSAC jsou plánovány na zářijové víkendy – konkrétní info podají Vláďa Levý a Jarda Šimůnek či další členové OSAC, kteří tradičně pomáhají s podvodním úklidem a opravami Polygonu v Lomečku.

Blíží se rovněž 1.výročí zanoření Podvodní výcvikové a kontrolní kabiny tzv. Pozorovatelny v Lomečku. Lze konstatovat, že ohlas této akce OSAC – výjimečný úspěch potápěčské party OSAC s maximální podporou SČP a finanční dotací MŠMT  - překročil hranice. Přispělo k tomu i dvoujazyčné (CZ/EN dabované ) vydání 16ti minutové DVD Underwater Observation Tower OSAC – The ceremonial day immersion 25th September 2011- the historical success of divers OSAC Pilsen. – viz foto - pro zájemce k dispozici.

Čistou vodu a dostatek vzduchu při ponorech v závěru léta přeje za výbor OSAC

Jarda Hudec

 

Pokračovat ve čteníPrázdninové aktuality OSAC 28.08.2012