Potápěčské aktuality, akce a novinky OSAC k 27.05.2021

Ahoj potápěči OSAC, rodiče a přátelé,

díky objektivně zlepšující se situaci s koronavirem začínáme postupně připravovat obnovení praktické potápěčské činnosti našeho klubu OSAC Plzeň.
To znamená, že plánujeme zahájit tréninky v bazénu SK Radbuza ještě v červnu. Zda to bude již 18.6. potvrdíme až po domluvě s vedoucím bazénu – prezidentem SK Radbuza L. Ibrmajerem. Samozřejmě jedině za podmínky jistoty, že budou zajištěna všechna hygienická opatření a splněny předepsané organizační a provozně technické podmínky pro vnitřní bazény. Problémem jsou prostory vrátnice, šaten a sprch, kde nesmí dojít ke shlukování, a tedy nebezpečí nedodržování vzájemného odstupu mezi sebou. Rovněž je třeba řešit zamezení vstupu bez potvrzení o bezinfekčnosti. To znamená, že vstup bude jen pro členy, kteří již byli očkováni nebo čerstvě negativně testováni nebo po covidu. Buďme proto trpěliví…
S potápěním v přírodě je to jednodušší. Na našich obvyklých lokalitách jsou podmínky poměrně slušné. Hracholusky velmi dobrá viditelnost asi 3m až do hloubky asi 10 m, na Lomečku rovněž bez zakalení, Okrouhlé Hradiště, atd.
 
Na Lomeček jsme v pátek s Jardou Šimůnkem přivezli novou velkou (1,6 x 1,2 m) informační tabuli, kterou jsme se Zdeňkem Zrůstem umístili u vstupu do areálu. Na ceduli je půdorysná mapa lomu se zakresleným potápěčským polygonem OSAC SČP a jednotlivými objekty pod vodou, tj. pozorovatelnou, kesonem, jeskyní atd.
 
 

Nápis informuje, že vstup do pozorovatelny není zpoplatněn, ale vstup do areálu, parkování a ponory
ano. Pro členy SČP s platnou svazovou známkou je výhoda povolení bezplatného ponoru při dodržení správcem stanovených podmínek.
 
Důležitý potápěčský datum pro členy klubu OSAC a jejich přátele je 21. a 22. srpen 2021. O tomto víkendu se uskuteční naše tradiční potápěčská akce OSAC na Americe! Program ale bude časově obrácený: V sobotu 21.srpna přijedou až v podvečer (asi v 18 h. bude upřesněno) jen ti, kteří zůstanou přes noc v lomu. Tato parta pod vedením Ing. Pavla Uhlíře přespí v lomu a dopoledne v neděli 22.8.2021 (asi v 9:30) otevře vrata, abychom mohli všichni vstoupit (vjet) do areálu lomu Velká Amerika a prožít tam super neděli s ponory a pohodovým programem.  Jako obvykle vstup bude pouze pro předem přihlášené účastníky podle seznamu, účastnický příspěvek bude stejný jako loni, před vstupem bude zase bezpečnostní proškolení apod. ). Upozorňujeme předem, že v žádném případě nebude možné, aby někdo přijel v sobotu večer, udělal ponor a hned potom ještě večer nebo v noci odjel. Důležité podmínky hygieny, odvozu odpadků, atd. ještě upřesníme.
Rezervujte si již nyní volno na neděli 22.8.2021 (případně i na noc ze soboty na neděli). Těšíme se, že se opět po roce sejdeme v krásném prostředí Ameriky na potápěčské akci OSAC!
Důležitou akcí z hlediska fungování klubu bylo v květnu uspořádání členské schůze OSAC kvůli koronavirové epidemii korespondenčním způsobem, tj. emailem. Oprávnění členové OSAC (starší 18ti let se zaplaceným příspěvkem 2021) hlasováním odsouhlasili roční účetní závěrku hospodaření 2020 a zvolili výbor a kontrolní komisi:
Výbor (abecedně):
AUBRECHT JOSEF, HUDEC JAROSLAV, ING., LEVÝ VLADIMÍR, ING., NĚMEČEK RADEK, ŠIMŮNEK JAROSLAV
Kontrolní komise (abecedně):
CHLÁDEK PETR, ING., MATĚJKA JIŘÍ, TOMÁŠ JINDŘICH
Předseda klubu: HUDEC JAROSLAV, ING.            Předseda kontrolní komise: CHLÁDEK PETR, ING.
Zápis z členské schůze PK OSAC Plzeň 20.5.2021 pošlu všem členům OSAC emailem.
 
Do evidence klubu OSAC 2021 byli zapsáni další členové, kteří zaplatili příspěvek 2021. Všem 81 členům jsem již poslal poštou členský průkaz OSAC 2021 nezbytný pro vstup do bazénu. Jako nedoručitelné se vrátili pouze dva, takže adresy v evidenci jsou správně. Nicméně při kontrole jsem zjistil u několika členů neúplnou přihlášku. Těmto členům pošlu formulář přihlášky a znovu řádně vyplněnou mi prosím přineste na bazén nebo hned naskenovanou pošlete emailem.
 
Zprávy OSAC k další akcím, potápěčským kurzům M. Aišmana atd. budou následovat.

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda
 

Pokračovat ve čteníPotápěčské aktuality, akce a novinky OSAC k 27.05.2021

Členský průkaz OSAC 2021 poštou a další zprávy 15.05.2021

 

Ahoj členové klubu OSAC a rodiče,

 

všem vám, kteří jste v evidenci klubu se zaplacenými příspěvky na rok 2021 jsme poštou na vaši adresu zaslali Členské průkazy OSAC 2021. V dopise najdete také registrační známku SČP 2021, kterou si nalepte do Průkazu potápěče CMAS (tzv. logbooku) nebo na zadní stranu Členského průkazu OSAC. Tato známka dokladuje, že jste v roce 2021 evidováni ve Svazu českých potápěčů a poskytuje možnost členských výhod (např. pojištění, bezplatné ponory, apod.).
Aktuálně nejdůležitější bude snad již brzy využití Členského průkazu OSAC 2021 ke vstupu do bazénu SK Radbuza na naše pravidelné páteční tréninky. Podle čtvrtečního vyjádření hlavní hygieničky ČR Pavly Svrčinové:„Venkovní bazény se otevřou 31. května, od 14. června by se mohly otevřít i vnitřní bazény a také wellness. Vše je podmíněné tím, že se nečekaně nezhorší momentálně velmi dobře se vyvíjející epidemiologická situace.“
Konzultoval jsem s vedoucím bazénu (L. Ibrmajer prezident SK Radbuza ) připravenost a podmínky znovuzahájení provozu a dohodli jsme se, že bude organizačně upraven režim příchodu a vstupu k vrátnici , do šaten a přes sprchy k bazénu jednotlivě tak, aby nedošlo k hromadění a shlukování lidí ve stísněných prostorách. K tomu L. Ibrmajer přislíbil, že nám umožní dřívější příchod (např. o 45 min dříve), abychom si nezkrátili smluvní nájemní čas pobytu v bazénu od 19:00 do 20:30. Podrobné konkrétní pokyny vám ještě včas sdělíme. Příchod dětí a případný přísun potápěčské výstroje zorganizují trenéři OSAC Tomáš Janovský, Jana Pachmannová, Josef Aubrecht pod vedením Josefa Kotěšovce. Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý a bude povoleno otevřít bazény, uvažuje SK Radbuza možnost ponechat v provozu bazén i v průběhu léta v červenci a srpnu. Což by byla šance i pro nás, pokud by o prázdninách byl mezi námi zájem.
 
Další zprávou je informace o členské schůzi OSAC 2021, která se uskutečnila letos opět pouze korespondenčně kvůli covidovému omezení shromažďování. V nezbytně nutném rozsahu programu bylo schválení výsledků roční účetní závěrky 2020 a volba výboru a kontrolní komise ve stejném složení jako dosud.
Také Svaz českých potápěčů absolvoval valnou hromadu v dubnu pouze korespondenčně (per rollam), schválil výsledky 2020 a zvolil prezidium a kontrolní komisi.  Jako statutární zástupci SČP byli zvoleni MUDr. Pavel Macura, prezident a já jako viceprezident. Aktuálně hlavním úkolem je mimo jiné zajistit dostatek financí pro reprezentaci a talenty v závodních potápěčských disciplínách a pro členy a kluby sportovně rekreačního přístrojového potápění ze státní Národní sportovní agentury ČR.
 
Pro nás členy klubu OSAC výhodně nabízí náš kamarád kvalifikovaný instruktor CMAS I** Martin Aišman všechny druhy kvalifikačních potápěčských kurzů a výcviku. Teoretická výuka probíhá u něj doma v Pňovanech a ponory většinou na Hracholuskách. Připomínám výhodnost přihlásit se prostřednictví klubu OSAC do kurzu! A také Martin nabízí jachtaření a potápění Elba a Capraia 11.-18.9.2021.

Další klubová zpráva: Pepa Kotěšovec převzal 30.4.2021 vysokotlaký kompresor Trident 200, který máme zapůjčený od Svazu českých potápěčů, iniciativně vylepšil jeho vybavení o další komponenty – měřič motohodin, další hadici pro plnění 3 lahví najednou,…

A na závěr těchto potápěčských zpráv krátce k našim klubovým akcím a lokalitám: na Lomeček jezdí na ponor potápěči z našeho klubu skoro  každý týden, naposledy mám informaci od Honzy Ryby a Luboše Paulini, kteří spolu s Pavlem Uhlířem, Jiřinou Jirkou Brychtou a dalšími našimi potápěči byli na brigádě a pomáhali stavět se Zdeňkem Zrůstem ponton, další zajímavý je návrh na klubový ponor na lomu Kosov, kde je vynikající voda a pěkné prostředí. Další příležitostí pro společnou potápěčskou akci, pokud to hygienická situace dovolí, bude tradiční ponor na Americe, jehož termín si domluvíme.
 
 

Příjemné dny a pevné zdraví

 

přeje za výbor OSAC předseda Jarda Hudec 

Pokračovat ve čteníČlenský průkaz OSAC 2021 poštou a další zprávy 15.05.2021

Důležité zprávy pro potápěče OSAC a rodiče 2.5.2021

Ahoj členové klubu OSAC a rodiče,

epidemická situace se postupně zlepšuje a všichni doufáme, že se při disciplinovaném dodržování všech nezbytných hygienických opatření konečně dočkáme možnosti znovu spolu sportovat. Zatím stále nevíme, kdy to bude a chápeme, že provoz bazénů pro naše společné tréninky plavání a potápění budou znovu zprovozněny až v nich nebude hrozit šíření covidu 19.
 
Chceme být předem připraveni a k tomu patří i dobře a bezpečně organizovat naše kolektivní setkávání. Abychom se vyhnuli hygienicky rizikovým osobním kontaktům, například při vydávání členských průkazů OSAC 2021 nutných pro vstup do bazénu, dostanou všichni členové OSAC, kteří již mají zaplaceny příspěvky na rok 2021, svůj členský průkaz OSAC 2021 poštou domů.
V obálce vám pošleme spolu s průkazem také svazovou známkou Svazu českých potápěčů pro rok 2021, kterou si nalepíte do Průkazu potápěče SČP CMAS (deníku tzv.“logbůku“ ) nebo na svůj členský průkaz OSAC 2021. Tato známka potvrzuje platnost vašeho členství ve Svazu českých potápěčů pro rok 2021 a poskytuje z toho vyplývající výhody. Jednou z nich je například možnost ponoru v Lomečku bez poplatku za ponor.
Aby vám dopis s průkazem a známkou došel v pořádku, musí být vaše poštovní adresa, kterou jste uvedli v Přihlášce do klubu OSAC aktuálně platná. Pokud jste svou adresu změnili nebo si nejste jistí, zda je v evidenci OSAC správně, stačí, že ji napíšete do emailu   hudecjarda@gmail.com    a pošlete mi ji. Nebo mi ji zavolejte 774 414 100 a já ji v evidenci OSAC opravím.V současné době je nás v klubu 78, kteří máme zaplacený příspěvek na rok 2021. Členství v klubu OSAC, a tedy i ve Svazu českých potápěčů, nyní i v době koronavirové pandemie přináší některé důležité výhody, například úrazové pojištění ČOV s VZP pro sportovce v rámci SČP atd.
 
Protože potápění je individuální sport jsou ponory ve volné vodě z hygienického hlediska bezpečné. Nyní na jaře mám každý týden novou zprávu o vašich „návštěvách pod hladinou“ v lomech a jezerech. Pěkné fotky a videa, jen to zatím nestačím publikovat.
 
Máme pro vás dvě důležitá upozornění a nabídky bezpečné potápěčské aktivity:
1) Správce Lomečku Zdeněk Zrůst staví v lomu nový kvalitní ponton a prosí dobrovolníky o pomoc. Samozřejmě za podmínky dodržování zdravotně hygienických opatření bez osobních kontaktů v bezpečném prostředí přírody. Dobrovolníci mohou Zdeňka kontaktovat na 608 828 007 a přijet na Lomeček v sobotu 8. května 2021.
2) Instruktor CMAS I2 Martin Aišman nabízí Kurz CMAS vrakového potápění ve dnech 8.-9.5.2021 na Hracholuskách. Jedná se o kurz WD1 – základní kurz kolem vraku společně s WD2 potápěním uvnitř vraku. Akční cena oba kurzy společně za 5500,- Kč. Zájemci kontaktujte Martina martinaisman@gmail.com , mobil 606 339 292.
 
A na závěr informace ze Svazu českých potápěčů:
Kvůli pandemii se nemohla v původně plánovaném termínu v listopadu 2020 konat valná hromada SČP. Proto byla nyní v dubnu korespondenční tzv per rollam. Delegáti za všech 69 klubů SČP emailem a poštou hlasovali a schválili výsledky hospodaření za rok 2019 a rok 202 a zvolili nové Prezidium, Výkonný statutární výbor (MUDr. Pavel Macura, prezident, Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident) a Kontrolní komisi (Ing. Jaroslav Švejda, předseda).  Zápis a Usnesení z VH SČP je k dispozici na webu SČP.
Jménem výboru OSAC vám přeji především pevné zdraví, hezké dny a doufejme, že intenzivní a účinné očkování přinese tolik očekávané a potřebné zlepšení situace.
Jarda Hudec
 

Pokračovat ve čteníDůležité zprávy pro potápěče OSAC a rodiče 2.5.2021