Zpráva potápěčů OSAC všem: Nevzdáme to!

Ahoj potápěči OSAC, rodiče dětí v našem klubu a všichni přátelé a příznivci!
 
Koronavirová nákaza se rapidně zhoršila, situace v nemocnicích je kritická, v protiepidemických opatřeních je chaos a na masivní očkování se stále jen čeká. Život každého z nás je paralyzován v práci, doma i při odpočinku. A také sport trpí. Hřiště a bazény jsou zavřené a sportovat lze jen individuálně v ve volné přírodě. A do byla dnes Národní sportovní agenturou v čele s Hniličkou vydána zpráva o zahájení vyplácení dotace v programu Můj klub 2021. Jistě, peníze jsou především pro sportování dětí a mládeže potřebné. Ale ani náš klub si za ně nájem na bazénové tréninky v době zákazů kvůli virové infekci nekoupí. Nezbývá než disciplinovaně dodržovat 3R (respirátor+ ruce + rozestupy) a čekat na vakcinaci a poražení Covidu. 
 
Proto jsme rádi, že můžeme v této obtížné době zveřejnit také nějakou dobrou zprávu:
Konkrétně pro náš klub jsme zajistili výrobu speciálních potápěčských tašek OSAC, které jsou nyní již v dostatečném počtu k dispozici pro přenášení potápěčského a plaveckého vybavení a výstroje na trénink apod.
Další dobrou zprávou je námi sledovaná informace o přípravě výstavby nové plaveckého bazénu na Borských polích. Pro nás potápěče je důležité, jaká bude v novém bazénu hloubka. Ověřili jsme si, že bazén bude hluboký stejně jako je dosavadní bazén SK Radbuza, což je přibližně 2,5 m, a tedy nejvíce v Plzni. Nicméně protože máme zájem (a nejen my potápěči, ale i skokani do vody, hasiči, záchranáři, vodní pólisté atd.) o bazén podstatně hlubší, domluvili jsme se, že dáme podnět k jednání o větší hloubce budoucího městského bazénu na Borských polích. Jen pro zajímavost údaje z normy:

 
 

 

 
 
 
 
 
Přátelé, pevně věříme v pozitivní obrat ve vývoji covidové nákazy, všichni přispějeme poctivým dodržováním hygienických zásad a nevzdáme to!
 
A na závěr dovolte osobní poznámku:
Již mnoho let oslavujeme s kamarádem potápěčem Jindřichem Plzákem společné narozeniny
(6. března já 72 let a Jindra 70 let) na akci OSAC při ponoru na Lomečku. Stalo se nám tradicí popřát si a symbolicky si připít (dříve i pod vodou) spolu s ostatními kamarády z našeho klubu OSAC. Letos žádnou společnou akci OSAC dělat na Lomečku nemůžeme, ale slibuji, že až to půjde, tak to dodatečně s vámi všemi rádi oslavíme!
 
Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec
 
 

Pokračovat ve čteníZpráva potápěčů OSAC všem: Nevzdáme to!

K zahájení bazénových tréninků a členské evidenci OSAC 2021

 Ahoj potápěči OSAC, vážení rodiče a všichni zájemci o členství v našem potápěčském klubu OSAC Plzeň!

Vláda České republiky sice opět prodloužila nouzový stav a protiepidemická opatření, ale předpokládá se, že sportoviště, konkrétně bazény, budou brzy znovu otevřeny.
Provozovateli SK Radbuza bude trvat asi 2 týdny příprava zprovoznění (vyčištění a napuštění vody) od data vládního povolení. Kdy to bude nikdo neví a ani nemůže vědět. Nicméně chceme být připraveni.
Chceme co nejdříve zahájit naše pravidelné páteční bazénové tréninky potápěčského klubu OSAC Plzeň a umožnit vstup s platným průkazem 2021 členům klubu OSAC. Protože ale nevíme jistě, kdy tréninky zahájíme tak většina členů se zaplacením příspěvků čeká. A proto:
 
Výbor OSAC rozhodl o změně v placení členských příspěvků 2021:
 
Člen nyní (co nejdříve, nejpozději do 15.3.2021) zaplatí jen část příspěvku, kterou odvádíme na Svaz českých potápěčů,
tj. dospělý 250,- Kč           nevýdělečně činný 100,- Kč        děti do 15ti let 100,- Kč.
Tito členové okamžitě dostanou členskou Průkazku OSAC 2021 ke vstupu do bazénu.
 
A teprve až bude ve standardním pravidelném provozu bazén, tak členové doplatí druhou část příspěvku tzv. klubovou. V případě, že bude zahájení provozu bazénu odsouváno, tak úměrně tomu snížíme výši klubového příspěvku (případně přeplatek vrátíme).
To znamená, že dokud letos nebude v provozu bazén, tak členové OSAC tuto druhou část (tj. klubovou) nebudou platit!
 
Způsob platby příspěvků členů OSAC
Člen klubu OSAC zašle platbu na účet klubu OSAC u České spořitelny, a.s., č.účtu: 2384533349/0800 s var.symbolem = rodné číslo (všech deset číslic bez lomítka) a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení.
 
Po zaplacení člen obdrží nový Členský průkaz OSAC 2021 nutný pro vstup do bazénu v roce 2021 a využívání všech výhod člena SČP a klubu OSAC Plzeň.

 

 

 

Za výbor OSAC přeje všem pevné zdraví a těší se na zahájení tréninků OSAC v bazénu Jarda Hudec
 
Kontakt:
Ing. Jaroslav Hudec, předseda PK OSAC Plzeň

Email: info@osac.cz; hudecjarda@gmail.com    Mobil: 774414100

 

 

 

Pokračovat ve čteníK zahájení bazénových tréninků a členské evidenci OSAC 2021