Potápěčské novinky OSAC 25.9.2017

Ahoj potápěči OSAC a všichni naši kamarádi,

je tu podzim, nový školní rok a s ním i noví členové OSAC, zejména děti se zájmem o přípravu bezpečného plavání a potápění. Trenéři našeho  potápěčského kroužku dětí jsou Josef Kotěšovec, Tomáš Janovský, Jana Pachmannová, Vladimír Kreisinger, Josef Aubrecht a  Radek Němeček. Vše metodicky a organizačně řídí Jarda Šimůnek a já.  Připomínáme všem rodičům, že kroužek pokračuje ve své činnosti beze změny, každý pátek v bazénu. Trenéři upřesňují počty dětí v jednotlivých skupinách, aby se všechny v průběhu roku naučily vše potřebné - plavat bez a s ploutvemi, šnorchlovat a také teorii a základy praxe potápění s přístrojem a aby se všechny děti vystřídaly v programu výcviku. 

Pro uskladnění potápěčské výstroje (olověné zátěže, dýchací automatiky, plavací pomůcky apod. jsme získali a upravili velký žlutý plastový kontejner (je označen OSAC), který je umístěn v místnosti vedle plavčíka. Klíče mají trenéři.

Pozor! Zde na webu osac v rubrice "Akce: prodej vybavení" jsou nově inzerovány jedním z členů OSAC dětské ploutve a potápěčská maska - doporučuji všem, aby si nabídku prohlédli a případně také nabídli využitelné věci pro děti a navzájem si je prodali. 

Další potápěčskou novinkou je nová výhoda = bezplatný ponor na Lomečku pro potápěče, kteří jsou členy Svazu českých potápěčů (to jsou všichni členové OSAC) a mají zaplacený příspěvek na rok 2017 ( tj. mají vylepenou svazovou známku v Potápěčské průkazu). Viz Aktualita OSAC z 20.9.2017.

Doporučuji všem, aby se občas podívali na Facebook OSAC  www.facebook.com/OSAC.cz

Máme tam umístěnu Virtuální prohlídku Lomečku ! 

Mimochodem: na Lomeček jsem správci Zdeňkovi Zrůstovi minulý týden předal ze Svazu potápěčů nám zapůjčenou Mobilní resuscitační kyslíkovou soupravu DAN Oxygen Unit. Tím jsme zlepšili vybavení bezpečnostního zajištění Potápěčského polygonu.

Pro všechny naše potápěče  - členy OSAC info o našich nejbližších potápěčských akcích - ponorech:

28.-30.9.2017 Borek (kraj Vysočina, lom, max. hloubka 34 m, pod vodou autobus, člun, ponorka, cesta z Plzně 210 km , tj. asi 2,5 h. , za vstup a ponor se platí.)

14.10.2017 Lomeček (údržba polygonu, čištění kesonu a lan, kontrola průzorů pozorovatelny)

4.11.2017  Lomeček (údržba polygonu, čištění kesonu a lan, kontrola označení objektů)

17.-19.11.2017 Svobodné Heřmanice – Šífr (kraj Moravskoslezský kraj, lom, max. hloubka 36 m, pod vodou keson Permon, studna, pumpa, cesta z Plzně 436 km, tj. asi 4,5 h.)

Výbor OSAC opět připravuje pro všechny členy OSAC - zejména děti a mládež Soutěžně zábavný večer v bazénu se zajímavými disciplínami a pěknými cenami pro děti z našeho klubu OSAC, ale zúčastnit se mohou i další - přiveďte své kamarády a známé přátele! 

Večer se bude konat v pátek 20.10.2017 od 19:00.  Pozor původní termín 13.10. změněn- kvůli hokeji Škody Plzeň a tedy nedostatku míst parkování - na 20.10.2017 !!! Organizují Jarda Šimůnek, Radek Němeček, Josef Aubrecht spolu s dalšími trenéry OSAC.

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda

 

Pokračovat ve čteníPotápěčské novinky OSAC 25.9.2017

Výhody pro potápěče SČP pro ponory v Lomečku – novinka od 20.09.2017

Svaz českých potápěčů poskytuje prostřednictvím potápěčského klubu OSAC Plzeň trvalou a účinnou a všestrannou podporu provozu potápěčské lokality Lomeček a jejímu správci. Jedná se o pořízení a prostřednictvím PK OSAC provozování kompletu Potápěčského polygonu OSAC SČP (keson, pozorovatelna s lávkou, jeskyně průlezka, cvičné podvodní lano, vodící lanové trasy, atd.) v areálu Lomeček, Starý Klíčov u Domažlic  včetně smluvního vybavení novou moderní záchrannou mobilní resuscitační soupravou.
Na základě kladně vyhodnocené a oboustranně prospěšné uvedené spolupráce bylo dohodnuto poskytnutí výhody členům Svazu českých potápěčů bezplatného ponoru v areálu  lomu Lomeček za dále uvedených podmínek:
Potápěč se zájmem o bezplatný ponor v lokalitě Lomeček musí správci areálu při vstupu do areálu prokázat své členství ve Svazu českých potápěčů a zaplacený svazový příspěvek pro daný kalendářní rok předložením Potápěčského průkazu na své jméno s vylepenou svazovou známkou SČP pro daný rok. Vzor viz foto.

 

Správce areálu má právo neposkytnout uvedenou výhodu potápěči členu SČP při 

porušení bezpečnostních a provozních zásad a pravidel pro potápěče v lokalitě Lomeček a souvisejících zákonných povinností.

Vstup návštěv do areálu Lomeček je v gesci a pravomoci správce areálu - nájemce lokality Zdeňka Zrůsta. 

 

Pokračovat ve čteníVýhody pro potápěče SČP pro ponory v Lomečku – novinka od 20.09.2017

Bazénový výcvik mládeže OSAC opět zahájil 8.9.2017

S novým školním rokem opět zahájil pravidelný páteční bazénový trénink OSAC. Členové OSAC tj. dospělí i děti mají opět k dispozici malý a velký bazén vždy od 19:00 do 20:30. 

Pokračuje i kroužek malých potápěčů OSAC s trenéry Tomášem Janovským, Josefem Kotěšovcem a Janou Pachmannovou. Dalšími trenéry jsou Josef Aubrecht, Radek Němeček a Vladimír Kreisinger.      Podívejte se do Fotogalerie!

Výcvik dětí je dle programu projektu Příprava bezpečného plavání a potápění mládeže OSAC.

Jen pro připomenutí: Rozdělení plaveckých drah zůstává stejné, děti v kroužku mladých potápěčů mládeže jsou ve věku od cca 6 do 14 ti let a jsou rozděleny do 3 skupin. První skupinu vede Josef Kotěšovec a pomáhá mu Vladimír Kreisinger, druhou vede Tomáš Janovský a třetí skupinu má Jana Pachmannová, které pomáhá Josef Aubrecht a Radek Němeček.

Metodické, organizační a finančně technické zajištění mají na starosti Jarda Šimůnek a Jarda Hudec.

Děti ve skupinách se budou dle pokynu trenérů střídat, aby se postupně v průběhu roku všechny děti cvičily v bezpečném plavání, šnorchlování i potápění s přístroji a to jak teorii tak i v bazénové praxi.

Pro rodiče, kteří doprovázejí děti, jsou k dispozici Průkazky pro doprovod, se kterými mohou vstupovat k bazénu a pozorovat z lavičky trénující mládež.

S dotazy a případně návrhy a náměty se můžete obracet na všechny členy výboru a trenéry a samozřejmě na mne osobně!

Jarda Hudec, předseda OSAC Plzeň

 

Pokračovat ve čteníBazénový výcvik mládeže OSAC opět zahájil 8.9.2017