Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali o aktualizaci SOUHLASU se zpracováním osobních údajů, které vychází z požadavků nové evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 – GDPR), platné od 25. 5. 2018.

Členové Potápěčského klubu OSAC Plzeň, p.s. vyjadřují svůj Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů v klubu podpisem na samostatném formuláři. Tento formulář rozesíláme dospělým členům klubu a rodičům nezletilých členů klubu emailem (je také k dispozici ke stažení ZDE) a také jej předáme v pátek před 19:00 u vrátnice bazénu SK Radbuza.

 

Nečlenové Potápěčského klubu OSAC Plzeň. p.s. poskytují souhlas se zpracováním svého osobního údaje = jen své emailové adresy zpracovateli tj. Potápěčskému klubu OSAC Plzeň, p.s. za účelem poskytování informací o novinkách v potápění, z činnosti PK OSAC Plzeň a o nabídce jeho akcí. Viz níže OZNÁMENÍ

•             Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a to přímo odkazem v zaslaném emailu (newsletteru) nebo informací na e-mail info@osac.cz  

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o novinkách v potápění, z činnosti PK OSAC Plzeň a o nabídce jeho akcí

 

 
Potápěčský klub OSAC Plzeň, p.s.  (dále jen OSAC), IČ 70956197, Pod Chlumem 1138/8, 31200 Plzeň, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonu +420774414100 nebo emailu info@osac.cz .
 
1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že Vaše údaje shromažďujeme za účelem, abychom Vám mohli poskytovat informace o novinkách v potápění, z činnosti OSAC a o nabídce jeho akcí.
 
2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaj:
·        e-mailová adresa
 
3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
 
4. Jak dlouho údaje držíme
Vaše osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte. Tímto okamžikem my Váši e-mailovou adresu z naší databáze vymažeme. K tomuto účelu doporučujeme případně využít pokyny na rozesílaných informacích.
 
5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. OSAC je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu OSAC máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat. Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů OSAC. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru OSAC + 420774414100, případně prostřednictvím emailu info@osac.cz , nebo písemně na adresu Potápěčský klub OSAC Plzeň, p.s., Pod Chlumem 1138/8, 31200 Plzeň. Vaším podnětem se bude odpovědná osoba OSAC následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
 
S pozdravem za výbor OSAC
statutární zástupce
Ing. Jaroslav Hudec, předseda klubu PK OSAC Plzeň
 
 
Potápěčský klub OSAC .Plzeň, p.s.
Pod Chlumem 1138/8
31200 Plzeň
+420774414100