Potápěčský klub OSAC Plzeň, p.s.

IČ: 70956197 (registrovaný u Svazu českých potápěčů , ev.č. C 124)
sídlo: 312 00 Plzeň, Pod Chlumem 1138/8    č.účtu: 2384533349/0800 u České spořitelny, a.s.
Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 51741

korespondenční adresa: 312 00 Plzeň, Pod Chlumem 1138/8

web: www.osac.cz     e-mail: solimp@osac.cz    facebook: www.facebook.com/OSAC.cz

Výbor:

  • Ing. Miloš Perháč, předseda, +420 603 214 132, solimp@seznam.cz
  • Ing. Jaroslav Hudec, čestný člen, +420 774 414 100, hudecj@seznam.cz
  • Josef Aubrecht, člen výboru, +420 602 240 634, kecivl@volny.cz
  • Jaroslav Šimůnek, člen výboru, +420 603 486 455, j.simunek@atlas.cz 
  • Mgr. Jan Ryba člen výboru, +420 737 610 421, jan.ryba@sujb.cz 
  • Ing. Vladimír Levý, člen výboru, +420 604210020, levyv@seznam.cz

Kontaktujte nás osobně od září do června každý pátek (mimo prázdninový červenec a srpen) od 19:00 do 20:00 hodin v Plaveckém bazénu SK Radbuza – Kozinova 3, poblíž Chodského náměstí, v Plzni.

MAPA: 

 

Vaše dotazy, příspěvky, fotky, zážitky a ostatní posílejte na uvedené adresy

ORGANIZACE A ČLENSTVÍ:

solimp@seznam.cz

AKCE A PROPAGACE:

levy@seznam.cz

TRÉNINKY:

j.simunek@atlas.cz 

WEBMASTER:

solimp@seznam.cz

OSTATNÍ INFO:

solimp@seznam.cz