Informace a zajímavosti OSAC k 16.02.2015

Ahoj potápěči OSAC a všichni naši přátelé,

1) představujeme nové klubové potápěřské vybavení: dvě kompletní soupravy pro potápění určené především pro přípravu a výcvik a ukázky potápění vhodné do bazénu i na volnou vodu zejména pro mládež. Získali jsme vše za svou aktivitu od Svazu českých potápěčů ZDARMA!

2) máte okolo sebe malé výtvarníky ? Prosím předejte jim tuto nabídku: Mezinárodní festival potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov 2015 vyhlašuje výtvarnou soutěž Podmořský svět očima dětí Soutěž je vyhlášena pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, Domy dětí a mládeže a také pro jednotlivce!  Soutěžní kategorie:
1. malba, kresba, grafika – do formátu A1
2. keramika – do formátu h-24, v-25 a š-25cm

Věkové kategorie:
6 – 12 let
13 – 18 let

Každý autor se může soutěže zúčastnit pouze jednou prací v každé kategorii. V každé výtvarné a věkové kategorii bude udělena 1. - 3. cena. Vítězní autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne v rámci festivalového programu.Vybrané práce budou vystaveny v průběhu 37. ročníku PAF ve dnech 27. 3. – 29. 3. 2015. Práce se nezasílají zpět. Případní zájemci si mohou své práce vyzvednout po předběžné domluvě do 30. června 2015 v Muzeu Českého lesa v Tachově. Uzávěrka soutěže je 6. března 2015.  Vyplněnou přihlášku (u keramiky nespojujte pevně s prací) a soutěžní práce označené jménem a věkem autora a názvem školy (u keramiky stačí jméno autora) zasílejte na adresu: Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov. Informace o festivalu: www.paftachov.cz Případné dotazy zasílejte na e-mail: muzeum@tachov.cz nebo volejte na tel. číslo 374 722 171

3) Při našich pravidelných pátečních bazénových trénincích OSAC využíváme pilně oba bazény. Účast je hojná, zábavy a pohybu je dostatek. Na jaro plánujeme opět ukázky potápění pro sdružení pěstounských rodin a další podobné akce včetně oblíbeného zábavně soutěžního večera OSAC.

Připomínáme proto zapomětlivcům, že uzávěrka pro zaplacení členského příspěvku na rok 2015 je 28.02.2015. Splnění této základní členské povinnosti je podmínkou pro vstup do bazénu=získání průkazky OSAC na rok 2015. Jen pro zajímavost: k dnešnímu dni má již 80 členů OSAC zaplaceno pro rok 2015.

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec

Pokračovat ve čteníInformace a zajímavosti OSAC k 16.02.2015

Aktuality z výboru OSAC: 3.2.2015

Na výboru OSAC dne 3.2.2015 byly projednány účetní výsledky hospodaření OSAC za rok 2014, stav členské evidence klubu, kooptace Josefa Aubrechta za Láďu Trávníčka do výboru, situace v platbách členských příspěvků na rok 2015, odvod svazových příspěvků na SČP, státní dotace pro klub, zajištění výstroje a potápěčského vybavení pro klub a prodej členům, návrh plánu akcí na rok 2015, termín členské schůze klubu 16.4.2015 a postup změny stanov dle nového občanského zákoníku.

 

Členům OSAC i dalším zájemcům o potápění doporučujeme velmi zajímavý potápěčský bulletin s názvem eNemo - čtvrtletník vydávaný Svazem českých potápěčů. V zatím posledním tj. 4.čísle z prosince 2014 se mimo jiné můžete dočíst o pracovním potápění, freedivingu, valné hromadě SČP, vyhodnocení sportovní reprezentace ČR za rok 2014, struktuře potápěčských svazů v ČR, různých potápěčských akcích atd.

 

Mnoho zajímavého je také v předchozích číslech bulletinu – přečtěte si – všechna zatím vydaná čísla  najdete zde na webu OSAC v rubrice (záložce) eNemo Bulletin SČP !

 

 

 

 

Pokračovat ve čteníAktuality z výboru OSAC: 3.2.2015

Nové členské průkazy OSAC 2015 pro vstup do bazénu a pozvání na PAF 2015

Aktuality OSAC:
 
1) Pro rok 2015 máme nové členské průkazy klubu OSAC, které jsou mimo jiné podmínkou pro vstup do bazénu. Proto všichni členové, kteří zaplatí členský příspěvek 2015, dostanou tuto průkazku. (Stará průkazka 2014 pozbyde platnost 28.02.2015). Nezapoměnňte proto zaplatit příspěvek včas! Průkazky budeme vydávat vždy v pátek na bazénu.
 
2) Noví členové klubu - děti ve věku do 15ti let dostanou od Svazu českých potápěčů pěkný dárek: tzv. Motivační
balíček. Podmínkou je, aby náš klub OSAC měl splněny svazové povinnosti tj. zaplaceny příspěvky 2015. 

 

3) Blíží se tradiční festival potápěčských fotografií a filmů

 PAF Tachov

2015.

Doporučujeme účast,

vstupné je pro naše členy ZDARMA !

 

 

Pokračovat ve čteníNové členské průkazy OSAC 2015 pro vstup do bazénu a pozvání na PAF 2015