Bezpečnostní pravidla OSAC pro trénink v bazénu

Všichni účastníci tréninku OSAC v bazénu musí dodržovat tato klubová pravidla a bezpečnostní a provozní předpisy SK Radbuza.

 

Dle Smlouvy OSAC a SK Radbuza je pro PK OSAC nájem obou bazénů (malý a velký) každý pátek od 19:00 do 20:30.

 

Vstup do šaten je povolen nejdříve 5 minut před 19:00. Před vstupem si musí každý účastník vyzvednout zámek s klíčem proti Průkazce OSAC, přezout se a v šatně se převléct do plavek. Po osprchování může do prostoru bazénů, nejdříve v 19:00. Za bezpečné přenášení a manipulaci s potápěčským vybavením, zejména tlakovými lahvemi, zodpovídají jejich vlastníci respektive jejich držitelé dle předávacího protokolu. Evidenci docházky dětí na organizovaném tréninku mládeže OSAC si písemně vedou samostatně trenéři jednotlivých skupin. Po skončení tréninku nejpozději v 20:30 musí všichni opustit prostor bazénů a přejít do sprch a šaten. Klíč a zámek od šatny se musí odevzdat ve vrátnici a převzít Průkaz OSAC nejpozději ve 20:45.

 

Pro pobyt ve velkém bazénu platí režim rozdělených plaveckých drah:

1. až 3.dráha je pro volné plavání s ploutvemi nebo bez ploutví – pro všechny členy OSAC.

4.dráha je pro výcvik plavání a šnorchlování mládeže OSAC

5.a 6.dráha je pro výcvik mládeže s potápěčskými přístroji a pro volné potápění s přístroji pro všechny (!) členy OSAC. Trénink s potápěčským přístrojem je povolen pouze ve velkém bazénu.

 

Malý bazén je určen především pro děti ve věku do 6-7 let, zejména pro děti neplavce (případně s jejich rodiči/doprovázející osobou). Pro pobyt v malém bazénu platí režim volného brouzdání a plavání. Přítomné děti a dospělí musí při pobytu v malém bazénu zachovávat pořádek a relativní klid, zejména neohrožovat se navzájem nebezpečným chováním. Trénink s potápěčským přístrojem v malém bazénu je zakázán.

Pořádání speciálních jednorázových akcí OSAC (plavecké a potápěčské závody, soutěžně zábavné večery v bazénu, instruktorský nácvik záchrany tonoucího, ukázky potápění tzv. potápěčské okénko, akce potápění pro pěstounské rodiny apod.) se řídí samostatnými propozicemi stanovenými Výborem OSAC a zveřejňovanými mj. na webu www.osac.cz .

 

V případě jakékoliv mimořádné události (nevolnost, zranění, poškození či ztráty majetku, apod.) je povinnost každého účastníka tréninku okamžitě postiženému pomoci a toto ihned oznámit přítomnému trenérovi a plavčíkovi. Za pobyt všech účastníků tréninku v bazénu zodpovídá přítomný člen výboru a KK OSAC za podmínky dodržování všemi účastníky všech uvedených Bezpečnostních pravidel OSAC, Bezpečnostních a provozních předpisů SK Radbuza, Smlouvy o nájmu bazénu OSAC a SK Radbuza a Pojistných podmínek včetně všech souvisejících zákonných předpisů pro organizaci sportu ve spolcích tj. potápěčských klubech SČP.

 

Schválil: Výbor PK OSAC Plzeň

Dne: 31.01.2018