Stručný aktuální souhrn informací

Projektu Příprava bezpečného plavání a potápění mládeže OSAC Plzeň ( dále jen PPM)
1) Projekt PPM byl zahájen 25.5.2016 , program PPM schválil výbor OSAC– viz dokument v příloze 20160525 Projekt Příprava mládeže OSAC.pdf
2) Projekt PPM respektuje SMĚRNICI PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ – SPČR – platnou od 1.1. 2003 – viz dokument v příloze soubor-smernice-pro-potapeni-deti-32.pdf 
3) Pro Projekt PPM platí Bezpečnostní pravidla – viz dokument v příloze Bezpečnostní pravidla OSAC pro trénink v bazénu.pdf
Z výše uvedeného vyplývá, že
Projekt PPM není v kolizi s předpisy SPČR CMAS, které mj. uvádějí podmínku vedení výcviku mládeže Instruktorem CMAS I* při ponorech ve volné vodě s limitem hloubky (dle věku 8 až 14 let hloubka 2m až 10m),
protože
1) Projekt PPM dodržuje metodické zásady a postupy přípravy mládeže podle standardních předpisů SPČR CMAS
2) Projekt PPM není prováděn na volné vodě, ale pouze v krytém bazénu v hloubce do 2m
3) Projekt PPM provádějí trenéři OSAC – zkušení kvalifikovaní potápěči jmenovaní výborem klubu OSAC
4) Projekt PPM nenahrazuje potápěčské kurzy, ale připravuje mládež OSAC pro účast v potápěčských kurzech SPČR CMAS vedených instruktory SPČR
Jmenovaní trenéři mládeže OSAC v roce 2018 (abecedně):

Aubrecht Josef

Hudec Jaroslav Ing.

Janovský Tomáš Mgr.

Kotěšovec Josef

Kreisinger Vladimír

Levý Vladimír Ing.

Němeček Radek

Pachmannová Jana Bc.

Šimůnek Jaroslav