Aktuality potápěčů OSAC Plzeň 1.5.2020

Ahoj členové klubu OSAC a všichni naši přátelé,

dnes je sice sváteční den, ale omezující protiepidemická opatření stále nedovolují pořádat společné sportovní akce. Takže i v květnu nebudou naše pravidelné páteční klubové tréninky v bazénu SK Radbuza a bohužel ani se v sobotu 9.5.2020 neuskuteční plánovaná a objednaná akce OSAC v lomu Amerika. Ale jsem domluven o přesunu termínu této naší akce na zatím ještě neupřesněný víkend v letních měsících. Včas budeme informovat. Rovněž náš plánovaný klubový pobyt OSAC ve Výcvikovém středisku SČP Barbora u Teplic v červnu není z hygienických důvodů možný, budu vyjednávat přesun termínu. Na závěr upozornění, že na Lomečku není zatím z hygienických důvodů restaurační provoz a pochopitelně ani možný vstup do Pozorovatelny OSAC SČP (nutná ventilace případné aerosolové infekce vzduchu a dezinfekce povrchů v interiéru, malý prostor pro střídání návštěvníků).  
Nicméně i v této pro všechny nepříznivé době máme povzbudivou zprávu. Po splnění administrativně přísných podmínek se podařilo našemu klubu OSAC získat finanční podporu z ministerského programu pro výcvik mládeže v přípravě bezpečného plavání a potápění v bazénu, který se doufáme obnoví v září spolu se zahájením školního roku.   S tím souvisí i splnění naší zákonné povinnosti evidence členů v Rejstříku sportu ČR. Tento rejstřík byl zřízen v gesci MŠMT ČR mj. pro ověřování stavu členské základny sportovních spolků = klubů, které chtějí „dosáhnout“ na státní dotace, které od roku 2021 budou poskytovány Národní sportovní agenturou (její předseda je Milan Hnilička, bývalý reprezentační hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana).
Pro informaci ještě uvádím seznam členů našeho klubu OSAC tak, jak je aktuální stav zaplacených členských příspěvků 2020:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za výbor přeje všem klidné nervy a pevné zdraví Jarda Hudec, předseda PK OSAC Plzeň

 

Pokračovat ve čteníAktuality potápěčů OSAC Plzeň 1.5.2020