Právě si prohlížíte Členský průkaz OSAC 2021 poštou a další zprávy 15.05.2021

Členský průkaz OSAC 2021 poštou a další zprávy 15.05.2021

 

Ahoj členové klubu OSAC a rodiče,

 

všem vám, kteří jste v evidenci klubu se zaplacenými příspěvky na rok 2021 jsme poštou na vaši adresu zaslali Členské průkazy OSAC 2021. V dopise najdete také registrační známku SČP 2021, kterou si nalepte do Průkazu potápěče CMAS (tzv. logbooku) nebo na zadní stranu Členského průkazu OSAC. Tato známka dokladuje, že jste v roce 2021 evidováni ve Svazu českých potápěčů a poskytuje možnost členských výhod (např. pojištění, bezplatné ponory, apod.).
Aktuálně nejdůležitější bude snad již brzy využití Členského průkazu OSAC 2021 ke vstupu do bazénu SK Radbuza na naše pravidelné páteční tréninky. Podle čtvrtečního vyjádření hlavní hygieničky ČR Pavly Svrčinové:„Venkovní bazény se otevřou 31. května, od 14. června by se mohly otevřít i vnitřní bazény a také wellness. Vše je podmíněné tím, že se nečekaně nezhorší momentálně velmi dobře se vyvíjející epidemiologická situace.“
Konzultoval jsem s vedoucím bazénu (L. Ibrmajer prezident SK Radbuza ) připravenost a podmínky znovuzahájení provozu a dohodli jsme se, že bude organizačně upraven režim příchodu a vstupu k vrátnici , do šaten a přes sprchy k bazénu jednotlivě tak, aby nedošlo k hromadění a shlukování lidí ve stísněných prostorách. K tomu L. Ibrmajer přislíbil, že nám umožní dřívější příchod (např. o 45 min dříve), abychom si nezkrátili smluvní nájemní čas pobytu v bazénu od 19:00 do 20:30. Podrobné konkrétní pokyny vám ještě včas sdělíme. Příchod dětí a případný přísun potápěčské výstroje zorganizují trenéři OSAC Tomáš Janovský, Jana Pachmannová, Josef Aubrecht pod vedením Josefa Kotěšovce. Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý a bude povoleno otevřít bazény, uvažuje SK Radbuza možnost ponechat v provozu bazén i v průběhu léta v červenci a srpnu. Což by byla šance i pro nás, pokud by o prázdninách byl mezi námi zájem.
 
Další zprávou je informace o členské schůzi OSAC 2021, která se uskutečnila letos opět pouze korespondenčně kvůli covidovému omezení shromažďování. V nezbytně nutném rozsahu programu bylo schválení výsledků roční účetní závěrky 2020 a volba výboru a kontrolní komise ve stejném složení jako dosud.
Také Svaz českých potápěčů absolvoval valnou hromadu v dubnu pouze korespondenčně (per rollam), schválil výsledky 2020 a zvolil prezidium a kontrolní komisi.  Jako statutární zástupci SČP byli zvoleni MUDr. Pavel Macura, prezident a já jako viceprezident. Aktuálně hlavním úkolem je mimo jiné zajistit dostatek financí pro reprezentaci a talenty v závodních potápěčských disciplínách a pro členy a kluby sportovně rekreačního přístrojového potápění ze státní Národní sportovní agentury ČR.
 
Pro nás členy klubu OSAC výhodně nabízí náš kamarád kvalifikovaný instruktor CMAS I** Martin Aišman všechny druhy kvalifikačních potápěčských kurzů a výcviku. Teoretická výuka probíhá u něj doma v Pňovanech a ponory většinou na Hracholuskách. Připomínám výhodnost přihlásit se prostřednictví klubu OSAC do kurzu! A také Martin nabízí jachtaření a potápění Elba a Capraia 11.-18.9.2021.

Další klubová zpráva: Pepa Kotěšovec převzal 30.4.2021 vysokotlaký kompresor Trident 200, který máme zapůjčený od Svazu českých potápěčů, iniciativně vylepšil jeho vybavení o další komponenty – měřič motohodin, další hadici pro plnění 3 lahví najednou,…

A na závěr těchto potápěčských zpráv krátce k našim klubovým akcím a lokalitám: na Lomeček jezdí na ponor potápěči z našeho klubu skoro  každý týden, naposledy mám informaci od Honzy Ryby a Luboše Paulini, kteří spolu s Pavlem Uhlířem, Jiřinou Jirkou Brychtou a dalšími našimi potápěči byli na brigádě a pomáhali stavět se Zdeňkem Zrůstem ponton, další zajímavý je návrh na klubový ponor na lomu Kosov, kde je vynikající voda a pěkné prostředí. Další příležitostí pro společnou potápěčskou akci, pokud to hygienická situace dovolí, bude tradiční ponor na Americe, jehož termín si domluvíme.
 
 

Příjemné dny a pevné zdraví

 

přeje za výbor OSAC předseda Jarda Hudec 

Napsat komentář