Placení příspěvků členů OSAC pro rok 2011

V souladu se stanovami našeho klubu OSAC je každý člen povinen zaplatit pro rok 2011 členský příspěvek (klubový+svazový). Díky intenzivní práci členů výboru a dalších aktivních členů klubu se podařilo udržet pozitivní ekonomickou bilanci klubu, a proto výše placení příspěvku pro rok 2011 může zůstat neměnná a stejná jako v minulém roce! Termín zaplacení příspěvků je stanoven do 31.01. 2011, abychom mohli na členskou schůzi v únoru pozvat jen řádné členy tj. členy, kteří budou mít zaplaceny příspěvky na rok 2011.

Rozpis výše příspěvků je uveden níže (čtěte dále):

Příspěvky

Pro rok 2011 platí (v Kč):

Příspěvky člena klubu OSAC celkem na rok 2011:
Výdělečně činný člen klubu: 550 Kč           

Nevýdělečně činný člen klubu od 16 do 26 let:

Nevýdělečně činný člen klubu nad 26 let

200 Kč

400 Kč

Mládež – nevýdělečně činný člen klubu do 15ti let:

*) jen v případě, že člen klubu do 15ti let chce získat potápěčskou kvalifikaci Junior či P* a tedy musí zaplatit svazový příspěvek jako nevýdělečně  činný 100 Kč  

0 Kč                    nebo    

100 Kč *)

Z toho jsou:

svazové příspěvky SČP 2011

Výdělečně činný: 250 Kč
Nevýdělečně činný: 100 Kč
a klubové příspěvky OSAC 2011
Výdělečně činný: 300 Kč     

Nevýdělečně činný člen klubu od 16 do 26 let:

Nevýdělečně činný člen klubu nad 26 let:

100 Kč

300 Kč

Mládež do 15ti let: 0

Způsob platby příspěvků členů OSAC
Člen klubu OSAC je povinen zaslat platbu (tzn. 550 Kč výdělečně činný nebo 400 Kč nevýdělečně činný nad 26 let nebo 200 Kč nevýdělečně činný od 16 do 26 let) na účet klubu OSAC u České spořitelny, a.s., č.ú. 737065319/0800 s var.symbolem = rodné číslo (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. V mimořádném případě je možné zaplatit v hotovosti do pokladny hospodáři klubu.  Termín zaplacení je max do 31.01.2011!

Napsat komentář