Právě si prohlížíte Potápěčské aktuality, akce a novinky OSAC k 27.05.2021

Potápěčské aktuality, akce a novinky OSAC k 27.05.2021

Ahoj potápěči OSAC, rodiče a přátelé,

díky objektivně zlepšující se situaci s koronavirem začínáme postupně připravovat obnovení praktické potápěčské činnosti našeho klubu OSAC Plzeň.
To znamená, že plánujeme zahájit tréninky v bazénu SK Radbuza ještě v červnu. Zda to bude již 18.6. potvrdíme až po domluvě s vedoucím bazénu – prezidentem SK Radbuza L. Ibrmajerem. Samozřejmě jedině za podmínky jistoty, že budou zajištěna všechna hygienická opatření a splněny předepsané organizační a provozně technické podmínky pro vnitřní bazény. Problémem jsou prostory vrátnice, šaten a sprch, kde nesmí dojít ke shlukování, a tedy nebezpečí nedodržování vzájemného odstupu mezi sebou. Rovněž je třeba řešit zamezení vstupu bez potvrzení o bezinfekčnosti. To znamená, že vstup bude jen pro členy, kteří již byli očkováni nebo čerstvě negativně testováni nebo po covidu. Buďme proto trpěliví…
S potápěním v přírodě je to jednodušší. Na našich obvyklých lokalitách jsou podmínky poměrně slušné. Hracholusky velmi dobrá viditelnost asi 3m až do hloubky asi 10 m, na Lomečku rovněž bez zakalení, Okrouhlé Hradiště, atd.
 
Na Lomeček jsme v pátek s Jardou Šimůnkem přivezli novou velkou (1,6 x 1,2 m) informační tabuli, kterou jsme se Zdeňkem Zrůstem umístili u vstupu do areálu. Na ceduli je půdorysná mapa lomu se zakresleným potápěčským polygonem OSAC SČP a jednotlivými objekty pod vodou, tj. pozorovatelnou, kesonem, jeskyní atd.
 
 

Nápis informuje, že vstup do pozorovatelny není zpoplatněn, ale vstup do areálu, parkování a ponory
ano. Pro členy SČP s platnou svazovou známkou je výhoda povolení bezplatného ponoru při dodržení správcem stanovených podmínek.
 
Důležitý potápěčský datum pro členy klubu OSAC a jejich přátele je 21. a 22. srpen 2021. O tomto víkendu se uskuteční naše tradiční potápěčská akce OSAC na Americe! Program ale bude časově obrácený: V sobotu 21.srpna přijedou až v podvečer (asi v 18 h. bude upřesněno) jen ti, kteří zůstanou přes noc v lomu. Tato parta pod vedením Ing. Pavla Uhlíře přespí v lomu a dopoledne v neděli 22.8.2021 (asi v 9:30) otevře vrata, abychom mohli všichni vstoupit (vjet) do areálu lomu Velká Amerika a prožít tam super neděli s ponory a pohodovým programem.  Jako obvykle vstup bude pouze pro předem přihlášené účastníky podle seznamu, účastnický příspěvek bude stejný jako loni, před vstupem bude zase bezpečnostní proškolení apod. ). Upozorňujeme předem, že v žádném případě nebude možné, aby někdo přijel v sobotu večer, udělal ponor a hned potom ještě večer nebo v noci odjel. Důležité podmínky hygieny, odvozu odpadků, atd. ještě upřesníme.
Rezervujte si již nyní volno na neděli 22.8.2021 (případně i na noc ze soboty na neděli). Těšíme se, že se opět po roce sejdeme v krásném prostředí Ameriky na potápěčské akci OSAC!
Důležitou akcí z hlediska fungování klubu bylo v květnu uspořádání členské schůze OSAC kvůli koronavirové epidemii korespondenčním způsobem, tj. emailem. Oprávnění členové OSAC (starší 18ti let se zaplaceným příspěvkem 2021) hlasováním odsouhlasili roční účetní závěrku hospodaření 2020 a zvolili výbor a kontrolní komisi:
Výbor (abecedně):
AUBRECHT JOSEF, HUDEC JAROSLAV, ING., LEVÝ VLADIMÍR, ING., NĚMEČEK RADEK, ŠIMŮNEK JAROSLAV
Kontrolní komise (abecedně):
CHLÁDEK PETR, ING., MATĚJKA JIŘÍ, TOMÁŠ JINDŘICH
Předseda klubu: HUDEC JAROSLAV, ING.            Předseda kontrolní komise: CHLÁDEK PETR, ING.
Zápis z členské schůze PK OSAC Plzeň 20.5.2021 pošlu všem členům OSAC emailem.
 
Do evidence klubu OSAC 2021 byli zapsáni další členové, kteří zaplatili příspěvek 2021. Všem 81 členům jsem již poslal poštou členský průkaz OSAC 2021 nezbytný pro vstup do bazénu. Jako nedoručitelné se vrátili pouze dva, takže adresy v evidenci jsou správně. Nicméně při kontrole jsem zjistil u několika členů neúplnou přihlášku. Těmto členům pošlu formulář přihlášky a znovu řádně vyplněnou mi prosím přineste na bazén nebo hned naskenovanou pošlete emailem.
 
Zprávy OSAC k další akcím, potápěčským kurzům M. Aišmana atd. budou následovat.


Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda
 

 
 

Napsat komentář