Pozvánka na VČS OSAC Plzeň 12.02.2009

Výroční členská schůze se koná ve čtvrtek 12. února 2009 od 18:00 hod. v klubovně bazénu SK Radbuza, Kozinova 3, Plzeň. Výbor zve všechny členy i nové zájemce o potápění.Program byl všem zaslán emailem, připravte si své náměty do diskuse o připravovaných akcích pro letošní rok. Připomínáme: Předem si zaplaťte platebním příkazem členský klubový příspěvek a svazový příspěvek, který pro rok 2009 činí 350+200= 550 Kč (nevýdělečně činí 350+50=400 Kč).Platba je povinně bezhotovostní na účet PK OSAC u České spořitelny, a.s. , č.ú. 737065319/0800 s var.symbolem=rodné číslo (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.V mimořádném případě je možná hotovostní platba (navíc + 50,- Kč) do pokladny hospodářce klubuNa schůzi si sebou přineste Potápěčský průkaz (tzv.logbook)! Všichni, kteří ji ještě nemají, obdrží Průkazku do bazénu a razítko do logbooku potvrzující zaplacení klubového a svazového příspěvku SČP 2009 (pokud již zaplatili) – důležité pro uplatňování slev při potápění na některých lokalitách v ČR a plnění lahví v Plzni. Za výbor OSAC Plzeň Jarda Hudec – předseda

Napsat komentář