Právě si prohlížíte Příspěvky  a členské průkazy OSAC  2014

Příspěvky a členské průkazy OSAC 2014

Důležité – pro členy OSAC:

Členský průkaz OSAC na rok 2014 opravňující ke vstupu na bazén je již vydáván každému, kdo má zaplaceny příspěvky na rok 2014.

Příspěvky zaplaťte co nejdříve, nejpozději do 28.února 2014 platebním bankovním příkazem na účet OSAC 737065319/0800, jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo bez lomítka. Do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno. Platby v hotovosti nejsou možné.   

Příspěvky

Pro rok 2014 platí (v Kč):

Příspěvky člena klubu OSAC celkem na rok 2014:
Výdělečně činný člen klubu: 550 Kč           

Nevýdělečně činný člen klubu od 16 do 26 let:

Nevýdělečně činný člen klubu nad 26 let

200 Kč

400 Kč

Mládež – nevýdělečně činný člen klubu do 15ti let:

*) jen v případě, že člen klubu do 15ti let chce získat potápěčskou kvalifikaci Junior či P* a tedy musí zaplatit svazový příspěvek jako nevýdělečně  činný 100 Kč  

0 Kč                    nebo    

100 Kč *)

Z toho jsou:

svazové příspěvky SČP 2014

Výdělečně činný: 250 Kč
Nevýdělečně činný: 100 Kč
a klubové příspěvky OSAC 2014
Výdělečně činný: 300 Kč     

Nevýdělečně činný člen klubu od 16 do 26 let:

Nevýdělečně činný člen klubu nad 26 let:

100 Kč

300 Kč

Mládež do 15ti let: 0

Způsob platby příspěvků členů OSAC
Člen klubu OSAC je povinen zaslat platbu (tzn. 550 Kč výdělečně činný nebo 400 Kč nevýdělečně činný nad 26 let nebo 200 Kč nevýdělečně činný od 16 do 26 let) na účet klubu OSAC u České spořitelny, a.s., č.ú. 737065319/0800 s var.symbolem = rodné číslo (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. Platba v hotovosti není možná.   

 

Celkově členský příspěvek (svazový a klubový) členů potápěčského klubu OSAC Plzeň pro rok 2014 činí stejně jako v roce 2013 a v letech předchozích 2012, 2011 a 2010 !

 

Napsat komentář