Právě si prohlížíte Přihlášky a pokyny na akci OSAC Amerika 12.5. a 13.5.2018

Přihlášky a pokyny na akci OSAC Amerika 12.5. a 13.5.2018

Ahoj členové OSAC – zájemci o účast na akci OSAC Amerika sobota 12.5. a neděle 13.5.2018
 
Akce se mohou zúčastnit jen předem (!) přihlášení členové OSAC a jejich předem (!) přihlášení přátelé. Zveme k účasti na akci také další nové zájemce o členství v našem klubu OSAC. Zejména děti, kterém se chtějí zapojit do projektu bazénové přípravy bezpečného plavání a potápění. Rodiče těchto dětí – přihlašte se mi a domluvíme postup. (Členové OSAC mohou pozvat své přátele a známé, ale musí je jmenovitě předem přihlásit a ručit, že budou dodržovat pokyny stejně jako členové OSAC.)
Přihlášky pošlete emailem na mou adresu hudecjarda@gmail.com
Do přihlášky všichni (tj. dospělí i děti) uveďte:
Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Mobil, Den pobytu sobota 12.5.2018 nebo oba dny 12.a 13.5.2018, a uveďte, zda dolů do lomu pojedete Autem.
 Přihlášku mi, prosím, zašlete nejpozději do úterý 8.5.2018.
Upozorňuji, že stejně jako loni, se předem nepřihlášení, tj. kteří nebudou na seznamu, nemohou akce zúčastnit!
Pokyny a program akce OSAC Amerika 2018:
Akce OSAC se koná v sobotu 12.5. a v neděli 13.5.2018 v areálu lomu Východ (Velká Amerika) 
Lom Velká Amerika – Mořina je v okrese Beroun, kraj Středočeský. Je to vápencový lom, přezdívaný jako český Grand Canyon, je dlouhý 800 m, široký 200 m a hluboký 100 m. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou a hloubkou cca 9m a 11m.
Akci povolil Karel Fous, závodní lomu a bezpečnostní technik firmy Lomy Mořina, s.r.o. pro náš potápěčský klub OSAC Plzeň pro konání potápěčského výcviku.
Program akce:
V sobotu 12.5.2018 v 09:30 – příjezd k lomu – shromáždění přihlášených účastníků.
Za OSAC odpovědný Ing. Jaroslav Hudec podepíše Seznámení s riziky tj. Protokol o provedeném školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Pravidla pro pohyb v Dobývacích prostorech ve správě LM a převzetí zodpovědnosti za případné mimořádné události, související akcí. Současně zaplatí poplatek a obdrží  potvrzení a klíč od závory na vratech od lomu. 
09:30-09:45 – vstup přihlášených účastníků resp. vjezd aut do lomu (jen účastníci dle seznamu OSAC) 09:45 uzavření vrat
16:00 odjezd účastníků, kteří nezůstanou přes noc do neděle ( J. Hudec otevře vnitřní závoru a předá klíč Petrovi Leitnerovi) Po odjezdu účastníků cca v 16:00 v sobotu 12.5.2018 převezme odpovědnost za akci OSAC Petr Leitner, který cca hodinu před skončením akce v neděli 13.5.2018 zavolá pana Karla Fouse a poté počká u vrat, aby si pan K. Fous mohl po skončení akce lom opět převzít.
Důležité:
Po dobu přítomnosti v lomu je nutno udržovat stále zavřená vrata do lomu (vnitřní závorou), aby nedošlo k neoprávněnému vstupu jiných osob (turisté)!!
Upozornění:
Sebou si do lomu vezměte pití a jídlo. Autem je možné sjet dolů až k vodě (ale pozor na kameny). Pokud necháte auto zaparkované nahoře na parkovišti u silnice, domluvte si s někým, kdo pojede dolů, aby vám vzal sebou potápěčskou výstroj (zejména lahve a zátěže), pěšky dolů je příjemná procházka. V případě deštivého počasí počítejte s velkým bahnem (červené).
Ponor si každý organizuje sám na své vlastní nebezpečí. 
Dodržujte zásady chování v přírodě, vezměte si sebou sáčky na odpadky. Odpadky je nutné sebou odvézt domů. V lomu není žádné palivové dříví, pro oheň je nutné si dříví přivézt.
Výpis z Protokolu o provedeném školení všech účastníků je uveden v emailu, který všichni obdrželi.
Všichni přihlášení účastníci akce OSAC budou uvedeni na seznamu proškolených účastníků. Tím potvrzují, že byli s riziky a předpisy seznámeni.
V případě dotazů mne kdykoliv kontaktujte.
Za výbor OSAC zdraví  Jarda Hudec 

 

Napsat komentář