Upozornění pro členy PK OSAC

1) Výroční členská schůze Potápěčského klubu OSAC Plzeň se bude konat ve čtvrtek 12.února 2009 od 18:00 v klubovně bazénu SK Radbuza, Plzeň, Kozinova ul.3. Pozvánky s programem a dalšími informacemi budou rozeslány emailem.

2) V pátek 6.února 2009 se nekoná trénink PK OSAC v bazénu SK Radbuza. Toto bude rovněž oznámeno emailem, informujte ostatní členy našeho klubu, kteří nemají přístup na net.

3) V sobotu 24.01.2009 či v neděli 25.01.2009 pojedeme opět na ponor pod led na Lomeček (Starý Klíčov). Termín (den a čas) a dopravu si upřesníme předem v pátek na bazénu.

Napsat komentář